Safer Demirović: Ugalj i električna energija, odnos i cijene u svijetu i kod nas

03.09.2021 16:23
 

U 2020.godini u svijetu je proizvedeno blizu 8 000 miliona tona uglja (u BiH oko 13,5 miliona tona) što je blagi pad u odnosu na prethodne godine. Više od 90 % proizvedenog uglja širom svijeta spaljen je u termoelektranama i na taj način je dobijeno 37 % sve proizvedene električne energije u svijetu.

Kvalitet uglja i njegova cijena zavise od toplotne vrijednosti, odnosno od količine toplote koja se oslobađa sagorijevanjem jednog kilograma uglja. Sagorijevanjem uglja stepen iskorištenja energije, pretvaranje toplotne u električnu energiju, u starim termo blokovima iznosi do 30 %, dok kod novih termo blokova stepen iskorištenja ide i više od 43 %. Da bi se u termoelektrani proizveo jedan MWh (megawatčas) električne energije, sa stepenom iskorištenja 30 % (stara postrojenja, npr. TE „Tuzla“), potrebno je svaki sat spaliti uglja ukupne toplote 12 GJ (giga džula) (1,26 tona uglja iz rudnika „Kreka“ sa toplotnom vrijednosti 9,5 GJ/t ili 0,8 tona uglja iz rudnika „Banovići“ toplotne vrijednosti 15 GJ/t). Lako je izračunati koje su količine uglja potrebne za rad termo blokova instalisane snage 100, 150 ili 200 MW.

Ugalj se iz Indonezije, Australije i Južnoafričke Republike izvozi u jugoistočnu Aziju a iz Kolumbije, SAD-a i Rusije u Evropu. Trgovina ugljem u najvećem obimu (92 %) se odvija morskim putem (ugalj se u lukama utovara na brod i onda morskim putem, rijekama i kanalima prevozi do termoelektrana). U 2019.godini na ovakav način do termoelektrana u Njemačkoj dopremljeno je 26 miliona tona uglja iz Kolumbije i SAD-a. Termoelektrana „Plomin“ u Hrvatskoj snadbijeva se ugljem iz SAD-a (blizu milion tona godišnje). Ugalj kojim se trguje predstavlja se u tonama uz obavezno definisanje toplotne vrijednosti, rjeđe se definušu sadržaj vlage, pepela, sumpora i dr.

Težnja je da se udio uglja u proizvodnji električe energije smanji uz procjenu da će 2040.godine 22 % sve proizvedene električne energije biti iz termoelektrana na ugalj. U ovome svakako da prednjači Evropa gdje je u svim značajnijim zemljama, osim Turske, primjetno smanjenje potražnje za ugljem.

I u BiH, prateći evropske norme, otvorena je priča o budućnosti rudnika uglja i proizvodnje električne energije iz uglja. Ona je dodatno aktuelizirana u F BiH izuzetno teškim i komplikovanim stanjem u svim rudnicima uglja, njihovim poslovanjem i ogromnim gubicima. Na taj način u javnosti se stvara slika kako je ugalj prošlost i kako zapravo kao energent skoro da nema nikakvu vrijednost, kako je šteta od njegove upotrebe veća nego korist koja se ostvaruje kod proizvodnje električne energije.

Cijene uglja za proizvodnju električne energije

Širom svijeta se godišnje trguje sa blizu 1 500 milona tona uglja, koji se u najvećem obimu (oko 76 % ili 1 140 miliona tona) koristi za proizvodnju električne energije. Preostali dio uglja kojim se trguje (24 %) je najčešće kameni ugalj za metalurgiju (značajan uvoznik ovog uglja je i BiH za potrebe koksare u Lukavcu). Njačešće se trguje visokokaloričnim ugljem (kameni ugalj) pošto je znatno jeftinije transportovati tonu visokokaloričnog uglja nego dvije ili tri tone niskokaloričnog uglja (lignita). U posljednje vrijeme, za proizvodnju električne energije, sve više se trguje i ugljem lošijeg kvaliteta iz Indonezije.

Ugalj na svjetskom tržištu je berzovna roba i cijena mu zavisi od ponude i potražnje. Danas, (septembar 2021.godine) cijena uglja ide i preko 170 USD/t (utovarenog na brod u luci Newcastle, Australija, gdje nisu uračunati troškovi transporta do kupca) i u direktnoj je zavisnosti od ogromne potražnje za električnom energijom. Poređenja radi, prošle godine (2020. u vrijeme izbijanja pandemije) cijena ovog uglja je iznosila 50 USD/t. Toplotna vrijednost uglja kojim se najčešće trguje iznosi 20  do 25 GJ/t.

Prema ugovoru koji je ponudila JP „Elektroprivreda BiH“ i koji je potpisan sa rudnicima cijena uglja iznosi 4,76 KM/GJ. To u konačnici znači da za jednu tonu isporučenog uglja TE „Tuzla“ rudnik „Kreka“ dobije 45,22 KM/t i ako je ugalj kvalitetniji veća je i cijena, ako je iz nekog razloga ugalj lošijeg kvaliteta cijena je manja. Rudnik „Banovići“ za jednu tonu isporučenog uglja TE „Tuzla“ naplati u prosjeku 71,4 KM/t i ova cijena isto zavisi od kvaliteta uglja gdje se toplotna vrijednost utvrđuje kod svake isporuke.

Ukoliko bi JP „Elektroprivreda BiH“ uvozila ugalj (na primjer iz Australije, 25 GJ/t), prema ugovoru koji je sklopila sa domaćim rudnicima (4,76 KM/GJ), onda bi uvezeni ugalj plaćala 119 KM/t (bez troškova transporta).  Danas se ovaj ugalj na svjetskom tržištu prodaje po cijeni od 249 KM/t (150 USD/t).

Potrebno je naglasiti da se termo blokovi projektuju prema toplotnoj vrijednosti i za određenu vrstu uglja i u fazi eksploatacije termoelektrana skoro da nije moguće izvršiti zamjenu uglja koji u njoj sagorijeva (ako je termo blok projektovan na lignit onda se u njemu ne može spaljivati mrki ugalj i slično). Samo u određenoj mjeri moguće je miješanje ugljeva, lošijem lignitu se dodaju manje količine mrkog uglja čime se povećava njegova kalorična vrijednost. Blokovi u TE „Tuzla“ koji su još uvijek u pogonu (3, 4 i 5) projektovani su na lignit (Kreka) a blok 6 na mrki ugalj (Banovići i Đurđevik).

Potražnja i cijena uglja na svjetskom tržištu direktno zavisi od cijene električne energije, kojom se najčešće trguje putem berze. Od početka 2021.godine cijena električne energije na berzi u Budimpešti izuzetno je visoka, trenutno iznosi oko 120 EURA/MWh (prosječna cijena u prošloj godini bila je ispod 39 EURA/MWh dok je prosječna cijena u ovoj godini 70,32 EURA/MWh). Cijena električne energije na berzi zavisi od niza faktora a najčešće od industrijske aktivnosti, hidrometeoroloških prilika i cijene drugih energenata.

Cijena uglja na svjetskom tržištu prati ponudu i potražnju, trenutno je izuzetno visoka, ugalj nije jeftin i energent prošlosti kako se to kod nas predstavlja. Proizvodnja uglja je kompleksna, iscrpljena je većina plitkih ležišta i posebno u nerazvijenim zemljama (Indonezija i Kolumbija) ni radna snaga nije više jeftina.

Zbog značajnog smanjenja proizvodnje uglja iz rudnika u F BiH, ugroženog elektro-energetskog sistema, velike potražnje za električnom energijom i njene povoljne cijene na tržištu, kao i u cilju nesmetanog rada TE “Tuzla“, JP „Elektroprivreda BiH“ danas kupuje niskokalorični uglja iz rudnika „Stanari“ po cijeni od 56,7 KM/t. Pošto je kalorična vrijednost ovog uglja u prosjeku do 8 GJ/t onda dolazima da je zapravo cijena ovog uglja 7,09 KM/GJ i znatno je viša od cijene uglja iz rudnika F BiH.

Ako se odnos uglja i električne energije koja se iz njega proizvodi posmatra sa aspekta stanja u rudnicima F BiH, reorganizacija rudnika je neophodna, rudnici više ne mogu pozitivno poslovati na način na koji su danas organizovani. Restruktuiranje rudnika treba izvršiti onako kako to struka kaže a ne na način kako to želi politika. Aktivnosti rudnika treba svesti na njihovu osnovnu djelatnost a to je eksploatacija i oplemenjivanje uglja. Ali, isto tako posebno treba naglasiti da je ovakva cijena uglja po kojoj rudnici isporučuju ugalj termoelektranama izuzetno i nerealno niska i da ona ne obezbjeđuje racionalno poslovanje rudnika kako god da ga organizujemo. Nije realno očekivati da će ovako visoke cijene uglja na svjetskom tržištu ostati, ali sigurno nikad više neće biti na razini iz 2020.godine. Rudnici moraju imati benefite od povećanja cijene električne energije na tržištu pošto oni direktno obezbjeđuju njenu proizvodnju. Ukoliko rudnici i termoelektrane ne dijele istu sudbinu (nisu jedinstven subjekt) cijenu uglja kojeg isporučuju termoelektranama treba vezati za cijenu električne enrgije na tržištu po kojoj se ona prodaje.

Izvori:

www.worldmeters.info

www.hupx.hu

www.usgs.gov

www.iae.org

www.worldcoal.org

www.eia.gov

www.markets.businessinider.com

www.coalmarketinginfo.com

www.bhas.gov.ba

(TIP/Autor: dr sc Safer Demirović, dipl.inž.rudarstva)

7 komentara na Safer Demirović: Ugalj i električna energija, odnos i cijene u svijetu i kod nas

 1. mici

  03. 09. 2021. - 20:22

  Vrlo dobra analiza no iznenađuje koliko se glas argumenata i struke malo čuje kod nas. Svi tokovi upravljanja prepušteni su politikanstvu, trenutnom oportunizmu i interesima određenih lobističkih grupa. Demokratska vlast bi najprije trebala se voditi onime šta je u najboljem interesu stanovnika jer će oni izvući deblji kraj svih loših odluka.

  • buduce vrijeme

   05. 09. 2021. - 23:19

   Ovaj Demirovic je političar sto se vidi iz prepiske a vi pisete o politikanstvu 😂😂😂😂, je li ovo naručeni komentar 😇😇

 2. COP26

  05. 09. 2021. - 19:24

  Dragi moji, par dana čekam hoće li biti neki ozbiljan komentar na ovu “Anlizu” autora, Safera Demirovića i ne mogu se suzdržati da ne kažem da je ovo žalosno, na neki način, što sam pročitao. Prije svega, dotični je kako vidim član Odbora za energetiku u Federalnom parlamentu ispred PDA i on je mogao ovo sve na Parlamentu Federacije reći te ove i slične inicijative pokrenuti na pravom mjestu ali i da je pokrenuo, osramotio bi se ako bi se držao ovih navoda. Ovo što piše, sem istinitih par statističkih podataka koji se mogu naći na internetu, sve ostalo je totalno fulanje. Evo i zašto????
  Ovo bi bio dobar tekst da autor živi negdje u Africi, Aziji jer ovo što piše se ne može odnositi na Bosnu i Hercegovinu jer je Bosna i Hercegovina na putu za članstvo u Evropsku Uniju. Potpisnica je međunarodnih sporazuma, SSP-a, Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice, Pariškog sporazuma te prošle godine i Sofijske deklaracije. Sofijskog deklaracijom je Bosna i Hercegovina se politički opredijelila da će se dekarbonizirati do 2050. Godine. Europska Unija je dovršila reformu okvira svoje energetske politike čime je omogućen prelazak na čistu energiju te se doprinosi EU-ovu ispunjavanju obveza iz Pariškog sporazuma. Europska unija je dala ambiciozne ciljeve do 2030. Godine vezane za ciljeve smanjenja GHG glasova (smanjenje CO2 za 40% a pregovara se da bude 55% u odnosu na 1990), povećanje udjela obnovljivih izvora energije (32%) u finalnoj potrošnji i povećanje eneregfetske efikasnosti za 32,5%. Ove ciljeve mora da prati i BiH što je autor ispustio ili nije znao. Bosna i Hercegovina je usvojila Nacionalni akcioni plan za smanjenje emisija gdje tačno piše kada se koji blok termoelektrana u Bosni i Hercegovini zatvara i za informaciju Demiroviću, blokovi 3 i 4 TE Tuzla se zatvaraju sa 01.01.2023. Godine i Blok 5 TE Kakanj. Pored toga, autor izgleda ne zna da BiH radi Nacionalni integrirani energetski i klimatski plan za period 2021-2030. godina, a koji će usmjeriti dalji razvoj energetskog sektora u BiH i gdje će se u narednih 10. Godina smanjiti udio potrošđnje fosilnih goriva u Bosni i Hercegovini. Ako ovo autor, kao bivši predsjednik i sadašnji član Odbora za energetiku nije znao, onda smo svi u Federaciji BiH u problemima jer svi polazimo od pretpostavke da ima ljudi koji promišljaju o budućnosti rudarstva i energetike u Bosni i Hercegovini. Termoelektrane i rudnici uglja se gase u EU jer cijena CO2 raste i trenutno je blizu 60 €/tCO2 što ugalj čini nekonkurentnim na tržištu u odnosu na druge oblike energije.
  Trebao je autor u svojoj analizi napisati kolika je produktivnost u rudnicima u Federaciji BiH a ako ne zna ni taj podatak, treba da zna da je najmanja u Evropi. Koliki je višak rudara u rudnicima uglja i planira li šta Odbor za. energetiku da predloži u cilju rješavanja ovog problema. Rudnik za koji kažu da je najbolji u FBiH-RMU Banovići u kojem autor radi ima najmanju produktivnost u Evropi ako se izuzme Rudnik Bila. Kada govori autor o cijeni uglja, istina je da je mala i da se nije mijenjala od 2009. godine ali se postavlja pitanje što autor ovo pitanje nije pokrenuo preko Odbnora i Federalnog Parlamenta? Ostavio je očigledno da to neko drugi uradi. Šta sa rudnicima uglja i termoelektranama U BiH? Ovo je pitanje koje treba rješavati sistemski i predlažem autoru teksta da pokrene ovo pitanje na Odboru za energetiku sa jedinim ciljem a to je iznalaženje načina da se omogući za rudare i radnike termoelektrana pravedna tranzicija koja neće biti toliko bolna. Na kraju, autora treba podsjetiti da se u novembru 2021. godine održava COP26 u Glasgow-u i bilo bi dobro da isti proprati i da pozove i druge parlamentarce da pogledaju šta očekuje sektor uglja i termoelektrana čija je sudbina neodvojiva.

 3. sheldon1

  05. 09. 2021. - 21:05

  COP26. Mislim da poznajete gos Demirovića i ne znam zašto ovakvi stavovi što i nije bitno. Čovjek u analizi nigdje nije pomenuo obnovljive izvore energije i mislim da to i nije tema analize. Poenta je da elektroprivreda godinama izrabljuju rudnike putem niske cijene uglja. Vi očigledno mislite drugačije, na što svakako imate pravo, ali bih voljela da to prezentirate nekom Vašom analizom.

 4. COP26

  05. 09. 2021. - 22:58

  A ko ne poznaje Demirovica u ovoj državi? Čovjek je bio državni parlamentarac u prošlom sazivu i poznat je po glasanju za akcize a sada je u Federalnom parlamentu, predsjednik ili clan Odbora za energetiku. Ko ovlaš prati politiku, mora ga znati! A jada kažete neko izrabljuje nekoga, pa gospodin je u tijelima gdje se odlučuje, Neka pokrene aktivnosti za izmjenu cijene. Nije ni morao pisati članak, mogao je to poslati odmah Vladi Federacije da promijeni cijenu uglja!

 5. buduce vrijeme

  05. 09. 2021. - 23:16

  Ovaj tekst je samo prepisana statistika, ništa korisno ni ozbiljno!
  Očekivao sam vise, a ono ništa…..

 6. buduce vrijeme

  06. 09. 2021. - 07:17

  A analiza nije losa!

Morate biti prijavljeni kako bi mogli komentarisati Prijava

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne stavove Tip.ba. Molimo korisnike da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Zadržavamo pravo na provedbu cenzure ili potpuno brisanje komentara bez najave i objašnjenja. Zbog velikog broja komentara, naš portal nije dužan pravovremeno obrisati sve komentare koji krše pravila. Kao čitalac također prihvatate mogućnost da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima.
Čitatelji registrovani u sistemu za komentare prethodne platforme mogu se registrovati ili prijaviti putem DISQUS, Facebook, Twitter ili Google+ korisničkih računa, koristeći novi, gore predstavljeni obrazac.