Impressum

Tuzlanski Info Portal (www.tip.ba) podržava argumentovano informisanje bez senzacionalističkog pristupa. Informativnim sadržajima oslobođenim političkog uticaja izvještavamo javnost i ukazujemo na značajne elemente društvenih procesa, dok u magazinskom dijelu našeg medija predstavljamo zabavne, zanimljive i interesantne tekstove i foto/video materijale. 

U fokusu našeg rada su događaji s područja Tuzle i Tuzlanskog kantona, ali i sva aktuelna dešavanja iz BIH, regiona i svijeta. Zalažemo se za objektivno i blagovremeno informisanje o događajima uvažavajući osnovne principe novinarske profesije.