UKC Tuzla i Zdravstveni centar Brčko obnovili sporazum o saradnji

Univerzitetski klinički centar Tuzla i Zdravstveni centar Brčko obnovili su Sporazum o uspostavljanju međusobne saradnje.

Sporazum su potisali prof. dr. med. sc. Denijal Tulumović, direktor JZU UKC Tuzla i Emir Osmanović, dipl. oec, direktor Zdravstvenog centra Brčko.

Potpisivanje sporazuma za cilj ima unapređenje medicinske skrbi i poboljšanje kvaliteta u pružanju usluga zdravstvene zaštite pacijentima, kroz primjenu savremenih dijagnostičkih i terapeutskih metoda. Sporazumom je definisana poslovna i tehnička saradnja, edukacija medicinskog osoblja, ali i zajedničke aktivnosti oko organizacije stručnih skupova.

Univerzitetski klinički centar Tuzla i Zdravstveni centar Brčko pružit će međusobnu podršku i saradnju u pripremi i realizaciji i svih drugih projekata i aktivnosti upućenih prema drugim partnerima i izvorima finansija, uključujući fondove Evropske unije.

(TIP)

Komentar

Komentari su zatvoreni.