Donesena uredba o isplati pomoći od poslodavca u FBiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na prijedlog Ministarstva finansija donijela uredbu kojom se uređuje pravo na isplatu pomoći od strane poslodavca u maksimalnom iznosu 2.250 konvertibilnih maraka (KM), dinamika isplate i način realizacije.

Pravo na pomoć, usljed inflatornog rasta cijena, ima lice koje ima zasnovan radni odnos sa poslodavcem u skladu sa članom 4 Zakona o radu. Ovo pravo imaju lica zatečena u radnom odnosu na dan isplate novčanog iznosa.

Poslodavac može, na osnovu ove uredbe, izvršiti isplatu pomoći u maksimalnom iznosu do 2.520 KM ili u iznosu koji je manji od navedenog. Pomoć se može isplatiti u periodu od dana stupanja na snagu ove uredbe, a najkasnije do dana prestanka njenog važenja, a to je 30. juna naredne godine.

Kako se saopćeno iz Vlade FBiH, isplata pomoći će se vršiti isključivo na transakcijske račune zaposlenika, a pomoć se ne smatra plaćom ili naknadom plaće prema odredbama Zakona o radu.

Isplata pomoći može se izvršiti do šest tranši (dijelova), s tim da ukupan iznos ne može preći 2.520 KM. Pomoć se može isplatiti i jednokratnom tranšom.

“Isplata pomoći vrši se svim zaposlenicima koji su zatečeni u radnom odnosu na dan isplate pomoći, bez diskriminacije na bilo koji način. Poslodavac je dužan donijeti interni akt kojim će se, između ostalog, urediti iznos pomoći, datum isplate, broj tranši i uslovi isplate. Pojedinačni akti, koje donosi poslodavac za ostvarivanje prava iz ove uredbe, obavezno se donose u pisanom obliku. Ova uredba stupa na snagu narednog dana od objave u Službenim novinama Federacije BiH, a prestaje da važi 30. juna 2024. godine”, saopćeno je iz Vlade FBiH.

Kako je navedeno u obrazloženju uredbe, set fiskalnih zakona predstavlja prioritetnu aktivnost Vlade Federacije BiH i Ministarstva finansija, kao ovlaštenog predlagača. Ovim propisima planirano je smanjenje troškova poslodavaca, a povećanje plaća zaposlenicima na teret budžeta.

“Međutim, isto nije još realizirano usljed kompleksnosti uticaja ova dva zakona na poslodavce, zaposlenike i budžete, zatim uticaja povećanja minimalne plaće, te načina pokrića potencijalnih budžetskih deficita koji će nastati usljed usvajanja ovih propisa. S ciljem prevazilaženja trenutne situacije i stvaranju pretpostavki za usvajanje novog seta fiskalnih zakona, bilo je nužno donijeti ovu uredbu koja je ograničenog perioda važenja.”

Ovom uredbom predviđena je mogućnost povećanja prihoda zaposlenika u svrhu zaštite radnih mjesta, te izbjegavanje dodatnog pritiska na poslodavce kroz oslobađanje obaveze plaćanja poreza na dohodak i doprinosa na predviđeno povećanje prihoda. Očekivanja su da će se u što skorije vrijeme izmijeniti zakoni o porezu na dohodak i obavezni doprinosi, a ova privremena mjera data uredbom dati željeni učinak s ciljem zaštite radnih mjesta, navodi se u saopćenju.

(TIP/Izvor: N1)

Komentar

  • marantz says:

    Eto, Smailbegoviću & Co. iz udruženja poslodavaca se ostvarila želja.
    I nije 400, sa umanjenim dadžbinama, već 420 mjesečno bez ikakvih dadžbina (na 6 mjeseci, zasad).
    Bujrum poslodavci 🙂

Komentari su zatvoreni.

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…