Skupština TK-a o dugu i pravnom statusu UKC-u Tuzla

Skupština Tuzlanskog kantona je na današnjoj tematskoj sjednici razmatrala Informaciju o problemima i iznalaženju rješenja na Javnoj zdravstvenoj ustanovi UKC Tuzla. Rasparavljalo se o nekoliko gorućih problema, poput duga ove ustanove, ali i njenog pravnog statusa.

Dugovanja UKC-a Tuzla iznose oko 94 miliona, od čega je gotovo 50 miliona prema dobavljačima. Poslanici u Skupštini Tuzlanskog kantona u jednom od svojih zaključaka zatražili su da im se podnese detaljan izvještaj o dugovanjima u roku od 30 dana. Drugi veliki problem je i oprema od koje je gotovo 90% za otpis. Iz budžeta Tuzlanskog kantona je za nabavku opreme u posljednje vrijeme izdvojeno gotovo 18 miliona maraka, no to nije ni približno dovoljno za sve potrebe. Zbog toga je usvojen i prijedlog:

“Da zadužimo direktora UKC-a da napravi jedan urgentan sastanak sa svim načelnicima klinika na kome bi oni iznijeli potrebe koje su najnužnije u ovom momentu. S tim potrebama da u pismenoj formi obavijeste Vladu i Skupštinu Tuzlanskog kantona tako da bismo u narednom periodu mogli preduzeti konkretne korake u rješavanju tih problema”, naveo je Asmir Hasić, poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona (SBiH).

Nije riješena ni nabavka nove opreme za radioterapiju, jer se sada onkološki pacijenti s područja Tuzlanskog kantona, ali i Posavskog i Brčko Distrikta šalju na liječenje u Mostar, Sarajevo ili Zenicu.

„U martu ove godine smo raspisali tender, koji je međunarodni, koji ima svoje principe. Nažalost, već tokom razmatranja tenderske dokumentacije jedan od dva ponuđača je najavio žalbu i sada čekamo odluku s viših nivoa kako će se to razvijati”, istakao je Denijal Tulumović, v.d. direktora UKC-a Tuzla.

Jedan od prioriteta je i rješavanje pravnog statusa UKC-a, koji je već dugo na čekanju. U opoziciji smatraju da je neophodno što prije poništiti nedavno donesenu skupštinsku saglasnost o povlačenju odluke po kojoj je, uz Tuzlanski kanton, suosnivač UKC-a Tuzla i FBiH.

“I da KC nastavi da funkcioniše kao klinička bolnica, da ima kao osnivače Federaciju i Kanton i za to sam da u tom period otvorimo proces u kojem ćemo potpisati ugovor o međusobnim pravima koji će definisati vlasnička prava, procenat ulaganja itd.”, rekao je Dževad Hadžić, poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona (SDP).

U poziciji rješenje ovog problema vide nešto drugačije.

„Zagovornici smo da se formira radna grupa koja bi trebala da započne pregovore s Vladom FBiH te s Ministarstvom zdravstva FBiH i u tom pravcu da se sagledaju stvarne potrebe, vlasnički odnosi i da se donese neki prijedlog koji će se prezentovati Skupštini Tuzlanskog kantona”, kazao je Šekib Umihanić, poslanik u Skupštini Tuzlanskog kantona (SDA).

Ovaj prijedlog je, uz još nekoliko zahtjeva prema Vladi Federacije i prihvaćen, a rok za početak pregovora je 90 dana.

(TIP/Izvor: federalna.ba/Autorica:  Mirela Čanović/Foto: Arhiva)

2 komentara

  • Monika says:

    Rok za početak pregovora sa Vladom FBiH 90 dana.Toliko su za vas bitni problemi u UKC a samim ti i pacijenti.

  • solartz says:

    Tresla se gora, rodio se miš. Toliko jalova rasprava i potrošeno vrijeme samo radi ocuvanja političke moći na UKC. U obraćanju pozicije vidjelo se da su neka obećanja koja su davali prije izbora pogrešna, kao npr. naknade porodiljama, jer je polovina tih para, a radi se o 25 miliona KM mogla da se daju UKC. Kako se izvući iz duga od 100 miliona. Jednostavno, sve na teret pacijenta.I dalje će pacijenti kupovati sve što im je potrebno za liječenje a porodilje plaćati Plavoj poliklinici po 2000 KM jer ih se tamo drži kao malo vode na dlanu , a ne kao na UKC da ih se maltretira i psuje.A ni opozicija nije imala mnogo argumenata za reći jer su i oni imali udjela u svim nezakonosnim radnjama.

Komentari su zatvoreni.