Upozorenje Službe civilne zaštite Grada Tuzle o mogućim bujicama i pojavi klizišta, usljed obilnih padavina koje se očekuju 2. jula

Od strane Federalnog  hidrometeorološkog  zavoda BiH u Službi civilne zaštite zaprimljena je obavijest o mogućim bujicama i pojavi klizišta, usljed obilnih padavina, lokalno vrlo jakog intenziteta, koje se očekuju sutra, 02. 07. 2024. godine na području Federacije BiH. Na osnovu dostupnih meteoroloških, hidroloških prognoza i raspoloživih platformi uključujući EFAS, moguća je pojava bujičnih i urbanih poplava. Očekivani početak događaja je 02. 07. 2024. godine, kao i očekivani vrh vodnog vala  02. 07. 2024. godine.

U cilju smanjenja posljedica najavljenog nevremena, zaštite života i sprečavanja gubitaka, Služba civilne zaštite, apeluje da građani budu spremni zaštiti sebe i svoju imovinu, i da preduzmu mjere pripravnosti za moguće vanredne događaje, koji uključuju: plavljenje imovine i saobraćajnica, poremećaje u snabdjevanju električnom energijom, vodom i komunikacijama.

Posebno se apeluje na građane koji žive u blizini vodotoka da provode mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po ljude i materijalna dobra.

U tom cilju, potrebno je:

 • Ne prilaziti obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama i potocima;
 • ne dirati električne aparate ako su mokri i ako je voda već doprla do njih isključiti električne i druge instalacije i vodu;
 • pitku vodu i životne namirnice podići na više nivoe kuće ili stana;
 • ako ste u mogućnosti, spriječite prodiranje vode u najniže dijelove objekata podizanjem barijera ili pomozite prilikom uređenja istih (vreće sa pijeskom, zemlja, i dr.).

Kako je moguća i pojava  grmljavinskog  nevremena, potrebno je provoditi mjere samozaštite i izbjegavati:

 • sklanjanje ispod visokih izoliranih stabala na otvorenom,
 • stajanje pokraj prozora, otvorenih vrata, metalnih stubova i predmeta kao što su slavine, utičnice i električni prekidači
 • korištenje telefona i mobitela tokom oluje
 • isključiti sve električne uređaje
 • izbjegavati osamljena stabla i rub šume
 • izbjegavati nošenje metalnih predmeta
 • izbjegavati boravak u blizini strujnih vodova i dalekovoda

U slučaju nastanka određene opasnosti  i ugrožavanja ljudskih života što hitnije pozvati:

 • Operativni centar civilne zaštite – 121.
 • Operativni centar MUP Tuzlanskog kantona -122
 • Vatrogasci – 123
 • Služba hitne medicinske pomoći – 124 

(TIP/Foto: Ilustracija)