Uspješan nastup bh. naučnika na Svjetskom IUFRO kongresu u Švedskoj

Profesori sa  Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu: Dalibor Ballian, Mirzeta Memišević Hodžić i Emira Hukić predstavili su svoje radove na 26. Svjetskom IUFRO kongresu, jednoj najvećih naučnih smotri iz oblasti šumarstva koja je održana u Švedskoj. Riječ je o renomiranom skupu koji baštini tradiciju dužu od 130 godina, a IUFRO okuplja više od 15.000 naučnika iz cijelog svijeta

Mirzeta Memišević Hodžić je za Fenu kazala da je učešće na ovom kongresu bila odlična prilika za bh. stručnjake da predstave svoju zemlju i uspostave saradnju sa kolegama iz cijelog svijeta.

Kongres je održan od 23. do 29. juna u Stockholmu i okupio je 4.130 registriranih učesnika iz cijelog svijeta. Više od 200 sesija i više od 4.500 prezentacija održano je pod sloganom “Šume i društvo u susret 2050“.

Organizator Kongresa u Stockholmu bio je Švedski univerzitet za poljoprivredne nauke (Sveriges lantbruksuniversitet – SLU), a Kongres je svečano otvorio švedski kralj Carl Gustaf XVI.

Svjetski kongres IUFRO-a jedan je od najvećih svjetskih događaja u oblasti šumarstva. Okuplja naučnike i zainteresirane strane iz svih dijelova svijeta kako bi raspravljali o naučnim i tehničkim pitanjima koja se odnose na prioritetna područja istraživanja, politike i upravljanja šumama. Kongres je interdisciplinarnog i integrativnog naučnog sadržaja. “Jačanje otpornosti šume i prilagodbe na stres“, „Prema odgovornom šumskom biogospodarstvu“, „Bioraznolikost šuma i usluge njezinih ekosistema“, „Šume za održiva društva i Šume za budućnost“ nazivi su pet osnovnih tema ovogodišnjeg IUFRO Kongresa koji već duže od 130 godina predstavlja važnu platformu za očuvanje okoliša i životne sredine, a čiji značaj je sve veći i za inicijative u okviru borbe protiv klimatskih promjena.

– Na IUFRO kongresu predstavljen je i projekt FruitDiv – Iskorištavanje neiskorištenog potencijala divlje raznolikosti voćaka za održivu poljoprivredu, a riječ je evropskom istraživačkom projektu pokrenutom početkom ove godine. FruitDiv ima za cilj pratiti, karakterizirati, koristiti i očuvati raznolikost divljih srodnika voćaka, s posebnim naglaskom na jabučasto i koštičavo voće. FruitDiv konzorcij koordinira INRAE (Francuska), a uključuje 26 multidisciplinarnih partnera iz Evrope, među kojima je i Univerzitet u Sarajevu, a u projektu učestvuju stručnjaci sa Šumarskog fakulteta – kazala je za Fenu Memišević Hodžić.

Doktorica šumarskih nauka Memišević Hodžić navodi da su se učesnici sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu predstavili u okviru teme „Jačanje otpornosti šume i prilagodbe na stres“.

Mirzeta Memišević Hodžić i Dalibor Ballian učestvovali su sa prezentacijama “Interakcija provenijencija duglazije (vrsta drveća) i okolišnih uvjeta u dva IUFRO testa provenijencije u Bosni i Hercegovini“ i “Varijabilnost morfoloških svojstava hrasta lužnjaka u promijenjenim uvjetima okoliša (in situ i ex situ)“, a Emira Hukić je sa grupom autora prezentirala  temu “Organski ugljik u tlu u visokom kršu dinarskih jelovo-bukovih šuma pod utjecajem je morfologije lokaliteta, vrste tla i intenziteta sječe“.

Ambasada Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj, na čelu s ambasadorom Bojanom Šošićem, podržala je učešće bh. stručnjaka na IUFRO kongresu.

IUFRO (International Union of Forest Research Organizations) je neprofitna, nevladina međunarodna mreža šumarskih naučnika, koja promoviše globalnu saradnju u istraživanjima vezanim za šume i poboljšava razumijevanje ekoloških, ekonomskih i društvenih aspekata šuma i drveća.

Organizacija je osnovana 1892. godine, sa sjedištem u Beču. Okuplja više od 15.000 naučnika u oko 630 organizacija članica u skoro 120 zemalja. Šumarski fakultet Sarajevo je članica IUFRO organizacije, a radovi na prvim IUFRO eksperimentima – testovima provenijencija na području Bosne i Hercegovine započeli su već 1966. godine.

Godišnje se u prosjeku održi 70 sastanaka, a svjetski IUFRO kongresi održavaju se svakih 4-5 godina.

Naredni, 27. IUFRO World Congress će se održati 2029. godine u Najrobiju u Keniji. Biće to prvi put u historiji IUFRO organizacije da se ovaj događaj održava na tlu Afrike.

(TIP/Izvor: Fena/Foto: Ilustracija)