Zaposlenici u pravosuđu formirali novi sindikat u TK: Otpor lošim uslovima rada

Zaposlenici u pravosuđu u TK formirali su novi sindikat, zbog nezadovoljstva sindikalnim predstavljanjem i nivoom dostignutih radničkih prava u okviru Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Naime, državni službenici i namještenici u sudovima i Tužilaštvu Tuzlanskog kantona su zbog nezadovoljstva sindikalnim predstavljanjem i nivoom dostignutih radničkih prava u tom kantonu odlučili da istupe iz Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudske vlasti javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nakon istupanja, grupa njih je formirala Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu.

“Pored izraženog nezadovoljstva dostignutim nivoom radničkih prava, dodatni razlog je predstavljala informacija da je Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH u trenucima kada je zbog inflacije materijalna situacija članova sindikata sve teža, oročio u banci 1.300.000 KM prikupljenih od članova sindikata i time uskratio mogućnost raspolaganje tim sredstvima članovima sidikata pa je ionako teška materijalna situacija postala još teža”, navode iz novoformiranog sindikata.

S tim u vezi, 19 aprila 2024. godine u Kantonalnom sudu u Tuzli održana je osnivačka skupština Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika pravosuđa u Tuzlanskom kantonu na kojoj su izabrani organi upravljana te je nedvosmisleno izraženo opredjeljenje da je došlo vrijeme da interese zaposlenike pravosuđa zastupaju predstavnici iz pravosuđa, a ne oni koji nemaju nikakvih dodirnih tačaka s pravosuđem.

“Nakon izvršene registracije, u vrlo kratkom vremenskom periodu više od 130 zaposlenika u pravosuđa u Tuzlanskom kantonu je prepoznalo snagu novog sindikata te dobrovoljno i slobodno pristupilo novom sindikatu čime je postao najbrojniji sindikat koji štiti i zastupa interese državnih službenika i namještenika u pravosuđu s područja Tuzlanskog kantona”, ističu iz sindikata.

Dosadašnji sindikat sada je ostao bez jednog člana u Kantonalnom sudu u Tuzli i Tužilaštvu TK, kao najvećim pravosudnim institucijama u najmnogoljudnijem kantonu u FBiH.

“Međutim, Nataši Marošević, ministrici pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona, ti podaci uopšte nisu bitni, jer je pored nekoliko pismenih poziva za održavanje sastanaka na kojem bi se upoznala sa uslovima pod kojima rade zaposlenici u pravosuđu TK, odbila da primi predstavnike Samostalnog sindikata pravosuđa u TK, koji predstavljaju i zastupajuj interese najvećeg broja službenika i namještenika pravosudnih institucija s područja TK”, tvrde iz sindikata te dodaju:

“Tako ministricu uopšte ne zanimaju podaci da su pravosudne institucije u Tuzlanskom kantonu pored pravosudnih institucija u Sarajevskom kantonu po broju predmeta najopterećenije od svih pravosudnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i pored toga, za razliku od kolega u Sarajevom kantonu za isti posao su manje plaćeni u prosjeku od 100 do 200 KM.”

Kako navode iz sindikata, u pravusudnim institucijam s područja Tuzlanskog kantona nedostaje između 15 i 20 posto državnih službenika i namještenika, što pored broja predmeta stvara dodatni pritisak u kontekstu odgovora svim zakonskim obavezama.

“Zbog takvih uslova prisutan je svakodnevni odlazak državnih službenika i namještenika iz pravosuđa u druge organe uprave na radna mjesta koja su bolje plaćena, a sa mnogo manje obaveze i odgovornosti”, navode iz sindikata.

Ističu da je u proteklih nekoliko godina više od 50 državnih službenika i namještenika napustilo pravosuđe čime je ono izgubilo iskusne i kvalitetne radnike.

“Odbijanje resorne ministrice da kao legitimnog predstavnike i zaštititnika interesa državnih službenika i namještenika prihvati Samostalni sindikat pravosuđa u Tuzlanskom kantonu, a u isto vrijeme utvrđivanje izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za državne službenika i namještenike s predstavnicima sinidkata koji zastupaju interese mnogo manjeg broja službenika i namještenika pravosuđa neće obeshrabriti predstavnika i članove Samostalnog sindikata pravosuđa u Tuzlanskom kantonu da svoja prava ostvaruju putem nadležnog suda, a kada se steknu uslovi i drugim sindikalnim sredstvima”, upozoravaju iz sindikata.

Kako naglašavaju, to neće spriječiti, u pravnom smislu ni skandalozna odredba koju su u članu 9. prijedloga Aneksa VIII Kolektivnog ugovora utvrdili predstavnici Vlade i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u odrganima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanova FBiH, da sudske postupke za ostvarivanje prava po osnovu kolektivnog ugovora mogu pokrenuti samo članovi Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

“Nažalost, najveću štetu će u konačnici imati građani Tuzlanskog kantona, a najveću korist će imati advokati, ali u nedostaku volje resorne ministrice da se putem dijaloga, a na bazi jačine argumentacije pronađu najbolja rješenje koja bi poboljšala položaj zaposlenika pravosuđa i time zaustavi odlazak zaposlenika iz pravosuđa, druge mogućnosti nisu preostale”, zaključili su sindikalisti iz novoformiranog sindikata u Tuzlanskom kantonu.

(TIP/Izvor: Klix.ba/Autor: A.K./Foto: Ilustracija)