Foto: U Tuzli počela prva konferencija o prevenciji nasilja među djecom i mladima

Prvu konferenciju posvećenoj prevenciji nasilja među djecom i mladima pod nazivom „PrevCon 24“  u organizaciji Univerziteta u Tuzli otvorio je u četvrtak ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović.

Cilj dvodnevne konferencije je naglasiti važnost prevencije nasilja među djecom i mladima kroz razmjenu informacija i iskustava u predavanjima, praktičnim radionicama i okruglim stolovima. Sponzor konferencije je Vlada Tuzlanskog kantona a partneri su organizacije Save the Children Western Balkans i OSCE BiH.

Od naučnog skupa, prema riječima ministra Omerovića, učekuje se da stručnjaci kažu kako ići dalje u situaciji kada je „vršnjačko nasilje kao devijantno ponašanje zahvatilo naše društvo a posebno se manifestuje u obrazovnom sistemu s obzirom da učenici duži period borave zajedno i da ostaju u interakciji i poslije nastave“.

„Nakon ove konferencije mi ćemo nastaviti sa nizom kampanja koje slijede u sljedećoj školskoj godini. Neke sam već javno spominjao a to je da ćemo ojačati školski sport, da ćemo pojačati kulturno umjetničko stvaralaštvo i festival stvaralaštva u školama. Također ćemo voditi i posebnu kampanju koja treba da pokaže da su i djeca odgovorna, odn. da svako za svoje postupke snosi određenu vrstu odgovornosti. I maloljetnici i djeca ali i njihovi roditelji“, kazao je ministar Omerović.

Prema riječima prorektorice za međunarodnu među-univerzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli Vesne Bratovčić konferencija upravo naglasak i hoće da stavi na preventivni rad.

„To je vrlo širok pojam i podrazumijeva širu društvenu angažovanost. Dakle ne samo sektor obrazovanja nego sve sisteme koji treba da pruže podršku, mladima djeci, njihovim porodicama i naravno svima koji rade sa mladima a to su nastavnici. Istraživanja se stalno rade ali se istraživanja ne uzimaju prilikom kreiranja mjera. Akademska zajednica često svoja istraživanja usmjerava prema onom što treba akademskoj zajednici a to je objavljivanje naučnih radova. Nama treba istraživanja koja su stalno prisutna“, istaknula je prorektorica Bratovčić.

Pored angažmana u organizaciji Konferencije te brojnih aktivnosti i kampanja u ovoj oblasti Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona radi na sumiranju rezultata.

„Ovo je još uvijek period kada je ovaj problem snažno prisutan i mi trenutno djelujemo prema njemu ali očekujemo da ćemo u ići u fazu smanjenja problema“, kazao je ministar Omerović.

(TIP)