Možda je Pravni fakultet Univerziteta u Travniku najbolji izbor za pravno obrazovanje u Tuzlanskom kantonu

Kasno proljeće i rano ljeto je vrijeme kada diplomci srednijh škola okreću svoju pažnju pitanju odabira svog životnog poziva i obrazovne ustanove koja će im dati najbolju šansu za plodonosan i ugodan život.

Izbor fakulteta je jedan od najvažnijih odluka u životu a studenti više nisu prisiljeni da studiraju samo na ostarjelim i zastarjelim državnim ustanovama. Oni mogu da donesu odluku da povjere svoje usavršavanje i profesionalno osposobljavanje modernim i vrhunski opremljenim ustanovama kao što su Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. 

Na domaku Tuzle i Živinica, u Malinama, nalazi se satelitski kampus Pravnog fakulteta UNT, prvog i najvećeg privatnog pravnog fakulteta u Bosni i Hercegovini, osnovanog 2007. godine nakon bolonjske reforme visokoškolskog obrazovanja u našoj državi.

Dugogodišnje iskustvo u obrazovanju stručnog pravnog kadra ove ustanove, koja je do sada dobila brojne nagrade za svoje djelovanje kako iz BiH tako i inostranstva, je okrunjeno akreditacijom 2016. godine (UNT je jedna od prvih visokoškolskih ustanova koje su akreditovane u Federaciji BiH) te reakreditacijom 2021. godine, sve sa najvišim ostvarenim ocjenama.

Diplome Pravnog fakulteta Univerziteta u Travniku su prepoznate i poštovane kako u BiH tako i u brojnim državama svijeta. Bachelori, masteri i doktori sa PFUNT su nostrifikovali svoje diplome te stekli poslove ili nastavili studije bez poteškoća u državama okruženja, EU, SAD-u, Australiji, Turskoj i brojnim drugim državama.

Sve je podređeno studentu i što optimalnijem usvajanju znanja koje će student moći primjeniti na unosno zaposlenje. Pravni fakultet nudi posebne pogodnosti u vidu raznih finansijskih olakšica kao što su plaćanje školarine u ratama i značajna umanjenja školarine za kompletan period trajanja studija za odlične učenike i učenike generacija u srednjim školama, za sve zaposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova, Granične policije, Oružanih snaga, Kazneno popravnih zavoda, Državne agencije za istrage i zaštitu, Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine, prelaznike sa drugih visokoškolskih ustanova te za studente koji istovremeno studiraju sa osobom iz zajedničkog domaćinstva. Nastavni planovi i programi su savremeni, nastali kao rezultat rigorozne kontrole i dijaloga sa brojnim stake-holderima, te u cjelosti prilagođeni potrebama modernog tržišta rada kako u našoj državi tako i u inostranstvu. Na prvom ciklusu studija dostupna su dva smjera – četverogodišnji smjer Opće pravo i trogodišnji smjer Poslovno pravo. Studenti mogu pohađati i II ciklus studija (master-magisterij) kao i III ciklus (doktorat) u sjedištu Fakulteta na domak Sarajeva.  

Profesori i drugo akademsko osoblje čine dokazani stručnjaci kako u teoretskom razumjevanju pravne nauke tako i u njenoj praktičnoj primjeni. To su međunarodno prepoznati eksperti, bivše sudije, aktivni advokati i vrsni teoretičari sa objavljenim knjigama i radovima na pet kontinenata.

Od 2018. godine je implementiran savremeni sistem učenja na daljinu omogućavajući studentima neprikosnoven pristup profesorima i osoblju fakulteta i fleksibilnost koja omogućuje studentima da najbolje rasporede svoje vrijeme i da, ukoliko žele dopune svoja primanja poslom tokom studija. Predavanja se mogu pratiti putem interneta a zadaci i projekti se podnose putem sigurne platforme koju administrira Google.  

Fakultet redovno organizuje međunarodne naučne i stručne skupove o aktuelnim temama, a plejada međunarodnih gostujućih eksperata drže predavanja, radionice i druge edukacije. Studenti svakog semestra imaju studijske posjete sudovima, advokaskim kancelarijama, institutima i drugim ustanova, gdje imaju priliku da praktično steknu pravničke vještine i znanje.

Kampus Pravnog fakulteta je napravljen po međunarodnim standardima, prostran i savremeno opremljen sa implementacijom tehnologije koja odražava moderni digitalni život kao i profesionalno okruženje.

Pravni fakultet Univerziteta u Travniku ojačava obrazovni sistem države Bosne i Hercegovine i svima daje jednake prilike za sticanje znanja i usavršavanje za poslovno okruženje. Do sada je proizveo stotine vrhunskih pravnih eksperata koji su stekli zaposlenje kako u BiH tako i u inostranstvu. Svaki studenti bi ozbiljno trebao razmisliti da upravo ovoj dokazanoj ustanovi povjere svoju budućnost.

(TIP/Sponzorisan članak)

2 komentara

  • Popust says:

    Morel popust ako s ekupi 2 da se dobije jedna gratis, na kojoj bezninskoj je štand

  • Fudo says:

    Koliko je fakultet platio za objavu ovog clanka.

Komentari su zatvoreni.