Na Mašinskom fakultetu u Tuzli održan besplatan kurs

Uspješno je završen treći u nizu besplatnih kurseva na odsjeku Energetika i termo-fluidni inženjering Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli i Micom BH d.o.o. Sarajevo.

Kurs je imao za cilj omogućiti studentima i inženjerima koji se bave transferom topline i mase, dinamikom fluida te konverzijom energije konkretan rad sa referentnim instrumentima i uređajima iz oblasti termo-fluidnog inženjeringa. 

Predavači prof.dr.sci. Fikret Alić i Aldin Camović dipl.ing.el., kao certificirani termografisti, osigurali su sve uvjete kako bi, danas ekstremno bitnu oblast u inženjerstvu, približili kako inženjerima tako i studentima smjera Energetika i termo-fluidni inženjering Mašinskog fakulteta u Tuzli.  

(TIP)