Kontinuirana podrška Vlade TK aktivnostima SABNOR-a

Do sada realizirane aktivnosti i plan za naredni period u ponedjeljak su premijeru Tuzlanskog kantona Irfanu Halilagiću predstavili predstavnici Saveza antifašista i boraca narodooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona (SABNOR-a) Zlatko Dukić i Selim Bešlagić.

„Brojne aktivnosti koje SABNOR organizira, a koje za cilj imaju njegovanje antifašističkih kao univerzalnih i temeljnih vrijednosti, pokazatelj su kontinuiteta ispravnosti naše borbe i činjenica na kojoj smo strani historije bili kroz razna dešavanja na ovim prostorima. Veoma je bitno to što SABNOR radi, posebno sa aspekta da ideje fašizma još uvijek žive. One jesu pobijeđene u jednom trenutku u istoriji, ali nažalost ponovno se bude i moramo učiniti sve da se te ideje ne rasplamsaju. U tom smislu podrška Vlade neće izostati i SABNOR će se na Kantonalnu vladu uvijek moći osloniti“, kazao je premijer Halilagić.

(TIP)