Lokalne zajednice ujedinile snage za izgradnju autoputa Tuzla-Doboj

Nakon inicijalnog sastanka, održanog u Lukavcu u martu ove godine, te niza sastanaka održanih u Lukavcu i Doboju, u Gračanici je potpisan Sporazum o saradnji za realizaciju projekta izgradnje dionice autoceste Tuzla-Doboj između pet lokalnih samouprava.

Gradonačelnici, načelnici i njihovi zamjenici kao predstavnici Grada Doboja, Opštine Petrovo, Općine Doboj Istok, Grada Gračanica, Grada Lukavac i Grada Tuzle inicirali su uspostavljanje osnova saradnje za realizaciju projekta izgradnje dionice autoceste Tuzla – Doboj, planiranje koridora trase autoceste i određivanja lokacija zajedničkih tačaka autoceste na liniji razdvajanja entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske te nastavak realizacije projekta regulacije i uređenja korita rijeke Spreče.

“Ova dionica autoputa se razlikuje od svih dionica autoputa u Bosni i Hercegovini jer ona dotiče međuentitetsku liniju i nemoguće ju je provoditi kao entitetski projekat. Druga stvar se odnosi na rijeku Spreču koja je uglavnom neuređenog korita i uzrok plavljenja za sva naselja u njenoj dolini. Mi kao lokalne zajednice, prepoznali smo da niko iz Banja Luke ili Sarajeva ne vidi ovaj problem bolje od nas, shvatili smo da mi ovdje bolje i kvalitetnije čujemo i osjetimo potrebe građana i sa jedne i sa druge obale Spreče”, kazao je gradonačelnik Lukavca Delić.

načelnici

Na sastanku sumirani su dosadašnji rezultati i aktivnosti poduzete prema nadležnim institucijama te utvrđeni prioriteti djelovanja za naredni period, piše Akta.ba.

“Izgradnja autoputa Tuzla-Doboj je od životnog značaja i interesa sa sve lokalne zajednice koje gravitiraju ovom području. Opština Petrovo je maksimalno zainteresovana za ovaj projekat i ubijeđen sam da će i entitetske vlade te kantonalna vlada podržati ovaj projekat te da ćemo spojiti Doboj i Tuzlu”, rekao je načelnik Petrova, Ozren Petković.

Za realizaciju ovog projekta, lokalne zajednice će oformiti Radnu grupu sastavljenu od stručnjaka iz oblasti prostornog uređenja koji će nadalje rukovoditi projektom, Grad Gračanica i Grad Doboj se zadužuju da obave razgovore sa Vladom Federacije BiH, odnosno Vladom Republike Srpske te Doboj Istok sa Vladom Tuzlanskog kantona.

“Već dva mjeseca radimo na zajedničkoj inicijativi izgradnje ove dionice, imamo mnogo problema koji se tiču saobraćaja, naša privreda je ugrožena. Vjerujemo kada nešto krene od lokalnih zajednica da može postići velike rezultate. Prve korake smo napravili i odlučni smo da ovaj projekat sprovedemo do kraja. Ovo je projekat za buduće generacije”, rekao je u svojoj izjavi za medije, gradonačelnik Helić.

(TIP)