Ukupna vrijednost Programa javnih investicija TK 2024-2026. godina 434,6 miliona KM

Na sjednici u ponedjeljak Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godina.

Program javnih investicija je trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u javne investicijske projekte, sa objedinjenim podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija i/ili drugih izvora.

Ukupna planirana vrijednost svih 141 projekta iznosi 434.621.899 KM, od čega se 144.651.654 KM odnosi na 96 kandidovanih projekata i 289.970.245 KM na 45 projekata u implementaciji. U Program javnih investicija uključena su ukupno 73 projekta (12 projekata u implementaciji i 61 kandidovani projekat koje su kandidovale nedovoljno razvijene, nerazvijene i izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu), u skladu sa Zakonom o podršci nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, a vezano za program podrške nedovoljno razvijenim, nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u Tuzlanskom kantonu, što je 42 projekta više u odnosu na Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023-2025. godina.

Programom javnih investicija Tuzlanskog kantona planirano je da će u periodu 2024-2026. godina za realizaciju projekata biti utrošeno ukupno 157.301.883 KM, što je za cca. 57,5 miliona KM više u odnosu na prethodni planski period, od čega je za projekte u implementaciji planiran iznos od 92.457.339 KM, što je za cca. 15,3 miliona KM više u odnosu na prethodni planski period, dok je za kandidovane projekte planirano 64.844.544 KM, što je za cca. 42,2 milion KM više u odnosu na period 2023-2025. godina. 

Analizirajući načine finansiranja projekata uvrštenih u Program javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024-2026. godina, utvrđeno je da je 85,81% planiranih sredstava domaćeg karaktera, dok je 14,19% planiranih sredstava iz inostranih izvora finansiranja. Posmatrano po vrstama finansiranja uvrštenih projekata, najveći iznos za finansiranje projekata planirano je da se izdvoji u vidu budžetskih sredstava (60,03%), dok su ostali izvori finansiranja zastupljeni u nešto manjim procentima učešća.

Na kraju treba istaći da se svi uvršteni projekti mogu dovesti u vezu sa strateškim ciljevima i prioritetima u okviru Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.

(TIP)