U Tuzli obilježen Evropski dan samostalnog života za osobe s invaliditetom

U organizaciji Informativnog centra Lotos na tuzlanskom Trgu slobode obilježen je Evropski dan samostalnog života za osobe sa invaliditetom.

– Informativni centar Lotos u povodu Evropskog dana samostalnog života koji se svake godine obilježava 5. maja još jednom želi podsjetiti i ukazati na pravo na samostalni život i značaj samostalnog života za osobe sa invaliditetom. Mogu reći da osobe sa invaliditetom ne ostvaruju na ravnopravan način svoja osnovna ljudska prava u našem društvu zbog nedostatka uslova, jako im je nepoznat osjećaj slobode i samostalnosti jer je društvo kreiralo prepreke i ograničenja i oni ne mogu na ravnopravan način da imaju adekvatan pristup obrazovanju, zapošljavanju i svim drugim životnim sferama – kazala je Adisa Kišić, službenica za odnose sa javnošću Informativnog centra Lotos. 

Kroz projekte “Jačanje kapaciteta za samostalan život osoba sa invaliditetom u BiH” i projekat koji se realizuje sa učenicima OŠ Đurđevik “Mostovi jednakosti mladih sa i bez invalidteta” ukazuje se važnost samostalnog života.

– Moram reći da stalno naglašavamo da je BiH potpisnica Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom koja obavezuje drževa potpisnice da moraju osigurati uslove da osobe s invaliditetom žive slobodno i dostojanstveno. Naravno potrebno je, prije svega, da osoba s invaliditetom ima pristup svim uslugama zajednice, svim resursima, kako bi samostalno odlučivala o svom životu – dodaje Kišić.

(TIP/Izvor: Fena)