Direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost boravio u radnoj posjeti UKC Tuzla

Direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić organizovao je tematski sastanak na kojem je izvršena analiza trenutnog stanja opreme za zračenje, te je razgovarano o servisiranju postojeće opreme i nabavci novog linearnog akceleratora.

Sastanku je prisustvovao direktor Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Ivan Lasić sa saradnicima. U svom obraćanju direktor Lasić je predočio uvjete koje Univerzitetski klinički centar Tuzla mora ispuniti prema Državnoj regulatornoj agenciji za radijacijsku i nuklearnu sigurnost kako bi ponovo dobio licencu za postojeći linearni akcelerator, a koja je oduzeta prošle godine nakon što je Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost u februaru mjesecu izdala rješenje o zabrani rada. On je predočio uvjete koji se ogledaju u servisiranju postojećeg linearnog akceleratora, potpisivanju servisnog ugovora, te nabavci nove dozimetrijske opreme i edukaciji medicinskih fizičara.
Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost iskazala je spremnost pomoći Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla kroz projekte tehničke saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju u vidu edukacije osoblja i posjete međunarodnih eksperata.

Direktor JZU UKC Tuzla, prof. dr. med. sc. Šekib Umihanić zahvalio se predstavnicima Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, te istakao da se nada brzom i učinkovitom rješenju aktuelnih problema oko radioterapije. Prema njegovim riječima, menadžment UKC Tuzla i zaposlenici aktivno rade u cilju prevazilaženja pomenutih problema.

Sastanku su prisustvovale i načelnica Klinike za onkologiju i radioterapiju, prof. dr. med. sc. Šefika Umihanić i šef Službe za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja, Muamera Emić.

(TIP)