Formiran ‘EU klub’ u Skupštini Tuzlanskog kantona

Udruženom inicijativom poslanica i poslanika u Skupštini Tuzlanskog kantona i Skupštini Brčko distrikta, te Škole za političke studije Vijeća Evrope u BiH (SPS), formirani su neformalni višestranački “EU klubovi” čija je misija da snažno zagovaraju javni dijalog i djelovanje u oblati euro-unijskih integracija, te ispunjavanje preduslova i obaveza koje ova zakonodavna tijela imaju u tom procesu.

Klubovi će raditi i na jačanju efektivne saradnje između skupština i organizacija civilnog društva na temama od značaja za proces euro-unijskih integracija. EU klubove formirali su članice i članovi iz različtitih političkih stranaka, pozicije i opozicije, što predstavlja veliki pozitivan iskorak jer formiranje ovakvih višestranačkih parlamentarnih klubova nadilazi uskostrančku političku praksu i otvara brojne mogućnosti intenziviranja saradnje u funkciji podrške EU integracijskom putu BiH.

(TIP)

2 komentara

Komentari su zatvoreni.