Nova većina u Općinskom vijeću Banovići uputili zahtjev za preispitivanje Odluke o proglašenju Budžeta Općine za 2024. godinu

Na inicijativu vijećnika nove većine sazvana je 7. vanredna sjednica Općinskog vijeća Banovići na kojoj se razmatrao njihov zahtjev o preispitivanju Odluke o proglašenju Budžeta općine Banovići za 2024. godinu (od 01.04.2024. godine). Prilikom glasanja o ovom zahtjevu navedena grupa (13 vijećnika) ostala je suzdržana, te isti nije usvojen. Kao što kaza općinski načelnik dr. Bego Gutić: „Da nije žalosno bilo bi smješno“. Svjedočili smo novoj predstavi za široke narodne mase, pokušaju 13 vijećnika da nađu opravdanje za svoje nerazumne odluke koje su donosili u proteklih 8 mjeseci, da se opravdaju za sve blokade koje su činili u tom periodu, a možda i nastojanju da ponovo sve blokiraju. Izgleda da političkom ludilu u Banovićima nema kraja, a nakon još jedne neuspješne sjednice građanima bi konačno neke stvari trebale biti jasnije. Gdje prestaje razum tu počinje naša stvarnost i ovu su danas naši Banovići.

Prije samog početka 7. vanredne sjednice OV Banovići zasjedao je Kolegij Vijeća koji je zahtjev vijećnika nove većine o preispitivanju Odluke o proglašenju Budžeta općine Banovići za 2024. godinu ocjenio legitimnim, te predložio kao jedinu tačku dnevnog reda. S tim u vezi, Kolegij je formulisao i zaključak u kome se traži od općinskog načelnika da u roku koji je propisao Zakon o principima lokalne samouprave FBiH (30 dana) preispita svoju odluku i o tome obavijesti Općinsko vijeće, te u istom periodu stavi van snage Odluku o proglašenju Budžeta. Po ustaljenoj praksi, kao i ranije, nova većina predložila je svoja dva zaključka, prema mišljenju predsjedvajućeg Vijeća Roberta Lapčevića i ostalih vijećnika suprotna članu 20.  Zakona o principima lokalne samouprave FBiH. Upozoreni su da u svojim zaključcima prejudiciraju stvari, tako što kažu da smatraju da je načelnikova Odluka o proglašenju Budžeta nezakonita i neustavna, nalažu mu da mora svoju odluku staviti van snage i vratiti u proceduru na početak, odnosno Općinskom vijeću ponovo dostavi na razmatranje i usvajanje Prijedlog Budžeta općine Banovići za 2024. godinu . Izgleda teško je to nekome objasniti ko nije u tome pa je predsjedavajući Lapčević na kraju zaključio sjednicu Vijeća, nakon što prijedlog Kolegija nije dobio podršku vijećnika.

Prema riječima općinskog načelnika dr. Bege Gutića, sa 5. aprilom istekao je rok od 3 dana za podnošenje zahtjeva za preispitivanje odluke kako je propisano Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH. Imajući u vidu da Općinsko vijeće nije usvojilo zaključak kojim se načelnik obavezuje da preispita svoju odluku on to nije ni obavezan učiniti. Postojeće stanje ostaje kako i jeste i nakon ove sjednice ništa se neće promjeniti. Načelnik Gutić je bio mišljenja da vijećnicima nove većine ostaje Ustavni sud i druge sudske instance preko kojih mogu tražiti zaštitu ustavnosti i zakonitosti.

(TIP)

Komentar

  • Maribor says:

    Uzalud vam trud,NE POZNAJETE GA DOVOLJNO,DA BI STE GA POBIJEDILI MORATE GA UPOZNATI.A TO JE VRLO VRLO TEŠKO.IMA JEDNU SLABU TAČKU.PRONADJITE JE ……

Komentari su zatvoreni.