KPK Tuzla: Godišnje anketiranje privrednika TK; Poslovna očekivanja u 2024. godini

Redovno godišnje anketiranje privrednika koje provodi Kantonalna privredna komora Tuzla, daje nam uvid u najveće izazove sa kojim se susreće poslovna zajednica, kao i poslovna očekivanja za 2024. godinu. Anketom su obuhvaćeni privredni subjekti iz cijelog kantona, pretežno proizvodne djelatnosti, što je u skladu sa samom strukturom privrede.

U strukturi anketiranih najviše je srednjih preduzeća, sa ostvarenim prihodom od prodaje preko 5.000.000 KM.

Privredni subjekti u Tuzlanskom kantonu su uglavnom izvozno orjentisani, sa najznačajnijim tržištima u Evropskoj uniji (Njemačka, Austrija, Slovenija) i zemljama okruženja.  Najveći broj izvozno orjentisanih firmi je iz hemijske, metaloprerađivačke, plastičarke, drvoprerađivačke i tekstilne industrije.

Anketirani privrednici su opće stanje poslovanja u 2023. godini ocijenili prosječnim (ocjena 3), a poredeći je sa prethodnim godinama 42,3% ispitanika je ocijenilo da je stanje isto, 30,8%  da je bolje dok 26,9% ocjenjuje da je 2023. godina bila lošija nego prethodne. U 2023. godini 23% ispitanih firmi moralo je smanjiti broj zaposlenih usljed otežanih uslova poslovanja, prije svega, zbog rasta troškova. 13,5% ispitanih je zaposlolo dodatne radnike.  Većina anketiranih je zadržala postojeće kupce i tržišta, ali 25% anketiranih je izgubilo nekog od ključnih kupaca ili tržišta.

Najveći problemi kojima su se privrednici suočili u 2023. godini su radna snaga, inflacija, fiskalni i parafiskalni nameti te smanjena potrošnja i manja kupovna moć. Upravo su ovo faktori koji su označeni kao najuticajniji na poslovanje.

Uticaj faktora na poslovanje prema značaju:

Radna snaga

Fiskalna i parafiskalna opterećenja

Transportni troškovi

Cijene sirovina i repromaterijala

Energija

Korupcija

Naplata potraživanja

Javna uprava, administracija i pravosuđe

Problem nedostatka radne snage je najveći izazov s kojim se privrednici suočavaju te ih se 82,7% susrelo s problemom pronalaska adekvatnih radnika. Najveća je potreba za radnicima u proizvodnji, mašinske i elektro struke, uglavnom bravara, zavarivača, cnc operatera. Međutim, prisutan je nedostatak radne snage i u svim ostalim djelatnostima pa će prema anketi u narednih pet godina privrednicima nedsotajati i zančajan broj radnika u građevinarstvu, drvopreradi, tekstilu, ugostiteljstvu te vozači u međunarodnom saobraćaju. Od zanimanja sa visokom stručnom spremom,najveća potreba je za mašinskim i elektro inženjerima te diplomiranim ekonomistima.

Samo 4% ispitanih firmi je u prethodnom periodu koristilo uvoznu radnu snagu, ali je 29% izjavilo da su, u slučaju potrebe, spremni zapošljavati radnike iz inostranstva. Olakšavanje procedura prilikom zapošljavanja stranaca bi sigurno povećale i spremnost firmi za uvoz nedostajuće radne snage potrebne za očuvanje obima proizvodnje i ugovorenih poslova.

Anketirani privrednici nisu optimistični sa očekivanjima u 2024. godini. Skoro pola anketiranih očekuje da će doći do pogoršanja uslova poslovanja, što usljed globalnih ekonomskih poremećaja to i zbog domaćeg poslovnog ambijenta. Smanjenje doprinosa na plate je ključna mjera koja bi u ovom momentu najviše olakšala poslovanje domaćim kompanijama jer bi omogućila prostor za povećanje neto isplata radnicima čime bi se smanjio odliv kvalifikovane radne snage u inostranstvo.

(TIP)

Komentar

Komentari su zatvoreni.