Nova većina u OV Banovići napustila sjednicu Vijeća – Općina i dalje u blokadi 

Općina Banovići i dalje je bez Odluke o privremenom finansiranju, a samim tim i u finansijskoj je blokadi jer je prekinuta još jedna u nizu sjednica Općinskog vijeća zbog neusvajanja dnevnog reda. Nova većina od 13 vijećnika je prilikom izjašnjavanja o dnevnom redu koji je predložio Kolegij OV Banovići napustila sjednicu čime isti nije ni usvojen, te je sjednica prekinuta zbog nedostatka kvoruma.

Podsjećamo, Kolegij Vijeća je za 4. vanrednu sjednicu predložio dnevni red sa samo dvije tačke: Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju općine Banovići za period 01.01.2024.-31.03.2024. godine i Prijedlog Odluke o stipendiranju učenika i studenata sa područja naše Općine za školsku/akademsku 2023./2024. godinu. Sjednica je sazvana na zahtjev Sindikalne organizacije općine Banovići i istoj su prisustvovali predstavnici sindikalnih organizacija sa općinskog, kantonalnog i federalnog nivoa. Tu su bili kako bi uputili molbu Općinskom vijeću i općinskom načelniku da daju svoj doprinos u otklanjanju trenutnih blokada jer one, kako su naveli, direktno utiču na ostvarivanje prava na plaću zaposlenika u općinskom organu uprave i u javnim ustanovama, onemogućuju izvršavanje osnovnih radnih obaveza radnika, kao i ostvarivanje prava građana pred općinskim organom uprave.  

U svojim obraćanjima vijećnicima Mevludin Husić, predsjednik Sindikalne organizacije općine Banovići i Samir Kurtović, predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, zamolili su vijećnike da se izdignu iznad političkih neslaganja i daju svoj doprinos deblokadi Općine, te usvajanjem Odluke o privremenom finansiranju omoguće normalno funkcionisanje općinskog organa uprave. Nažalost, osim deklarativne podrške nisu naišli na njihovo razumjevanje. Politički stavovi su ostali nepromjenjeni.

 Iz nove većine ponovo su, po ko zna koji put, predložili izmjene i dopune dnevnog reda za sjednicu zbog kojih su prekidane ranije četiri, a kada je predsjedavajući Vijeća Robert Lapčević stavio na glasanje dnevni red koji je predložio Kolegij i koji je po njegovim riječima jedino u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeća, sjednicu su napustili. Zbog nedostatka kvoruma sjednica je prekinuta, Općina je i dalje u blokadi, a po svemu sudeći radnici će biti bez svojih plaća i građani bez mogućnosti ovjere dokumenata, dobijanja rodnog lista i ostvarivanja drugih prava. Iz Sindikalne organizacije općine Banovići najavaili su podnošenje krivične prijave protiv Općinskog vijeća Banovići, a punu podršku u narednim koracima sindikalne borbe dobili su od svojih kolega sa kantonalnog i federalnog nivoa.

(TIP)

Komentar

Komentari su zatvoreni.