Hoće li FBiH dobiti još jedan grad?

Općinsko vijeće Kiseljak je na prijedlog načelnika ove općine podržalo odluku o pokretanju postupka proglašenja općine Kiseljak gradom.

Politička odluka

Obrazlažući je, načelnik Mladen Mišurić Ramljak naglasio je kako je u pitanju politička odluka te da Kiseljak neće čekati druge općine koje imaju i više uvjeta za promjenu statusa iz općine u grad te je odlučio pokrenuti postupak kojim bi promijenili status iz općine u grad.

– Tu, prije svega, mislim na Travnik koji je sjedište Srednjobosanske županije, ali i neke općine poput Jajca koje imaju kulturne i povijesne uvjete. Njihova je politička odluka da ne pokreću postupak, naša je da ga pokrenemo – kazao je načelnik Kiseljaka te istaknuo kako je Kiseljak po mnogočemu poprimio obrise urbane gradske sredine, počevši od kulture življenja do bogatstva kulturnih i sportskih sadržaja te smatra kako uz druge preduvjete zaslužuje status grada. Hoće li ga i dobiti, ovisi o potpori federalnih institucija vlasti, Vlade, a potom podrški u Parlamentu Federacije BiH. Kiseljak je druga općina u SBŽ-u koja je pokrenula postupak proglašenja gradom. Prije Kiseljaka učinio je to Novi Travnik s načelnikom Stjepanom Dujom na čelu. SBŽ jedini u Federaciji BiH nema ni jednog grada. Sve ove godine očekivalo se da taj status najprije dobije Travnik, ali preustrojen u zajednicu općina. Kako do preustroja Travnika nikad nije došlo, nekim općinama, poput Novog Travnika i Kiseljaka, čini se, dosadilo je čekati politički dogovor koji se pokušava postići od prestanka rata u BiH te su same odlučile napraviti iskorak koji je na dobrobit ljudi koji u ovim srednjobosanskim općinama žive.

Općinsko vijeće Kiseljak na istoj je sjednici usvojilo i proračun za 2024. godinu u iznosu nešto višem od 11 milijuna KM te tako nastavilo dugogodišnju praksu usvajanja proračuna u zakonskom roku do kraja godine. U odnosu na proračun za 2023. godinu, koji je iznosio 10,642.800 KM, proračun Kiseljaka za iduću godinu nešto je veći, ali je značajno manji u odnosu na izmjene i dopune prošlogodišnjeg proračuna koje je općinsko vijeće također usvojilo i prema kojima je proračun općine Kiseljak s 10,6 milijuna uvećan na 12,860.550 KM.

Povećanje proračuna

Za očekivati je da će izmjena i dopuna proračuna Općine Kiseljak biti i u idućoj godini, ovisno o rastu primitaka i pristizanju tranši s viših razina vlasti koje su uobičajene upravo krajem fiskalne godine te da će i proračun za iduću godinu najvjerojatnije mijenjati s tendencijom njegova povećanja, istaknuto je prilikom usvajanja proračuna, piše Travnicki.ba

(TIP/Izvor: N1)