– Nemamo ugovor s Elektroprivredom BiH i ne možemo voziti ugalj u Termoelektranu Tuzla. Kada postignemo dogovor o novom ugovoru, ispruka uglja će biti nastavljena – rekao je Dostović.

On dodaje da je proces pregovaranja s Elektroprivredom BiH u toku.

– Postupak je pokrenut, oni su dali nacrt, mi smo iznijeli primjedbe i idemo u pregovore u naredna dva-tri dana. Narednih sedam dana ćemo zavriti sve. Elektroprivreda je kasno pokrenula postupak, tek 1. januara, tako da treba sedam do 10 dana da se to završi, ali uglja ima dovoljno na depou TE Tuzla – kaže Dostović za Faktor.ba.

Ne želeći ulazi u detalje, odnosno konkretne brojke, Dostović, kaže da je RMU Banovići ponuđena cijena koju je donijela Vlada FBiH.

– Mi imamo primjedbe na tu cijenu koja je u prijedlogu ugovora. O tome ćemo pregovarati i doći do rješenja. Tako je zakonom predviđeno. Vidjet ćemo na kraju pregovora kakva će biti cijena, šta je optimalno i za jedne i za druge. Doći ćemo do kompromisa, mi smo dugogodišnji partneri, snabdijevano Blok 6 (TE Tuzla, op. a.) i nastavit ćemo ga snabdijevati – zaključio je Dostović.

EPBiH: Prekid isporuke uglja iz Banovića nije ugrozio rad TE Tuzla, imamo 150.000 tona zaliha, tu je i Đurđevik

– RMU Banovići trenutno je obustavio isporuku uglja za TE Tuzla jer još nije potpisan ugovor za isporuku u 2024. godini. Očekujemo da RMU Banovići danas dostavi ponudu u skladu sa zahtjevom za ponudu, a koja bi bila osnov za dalje aktivnosti oko zaključenja ugovora. Potpisivanje ugovora sa RMU Banovići zavisi isključivo od menadžmenta Rudnika, odnosno od činjenice da li će prihvatiti prijedlog ugovora kojim su definisane cijene uglja u skladu s odlukom Vlade FBiH o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane – kazali su u EPBiH za Faktor.

Šta prestanak isporuke uglja znači za elektroenergetski sistem u FBiH za koji je nadležna EBiH? Ukoliko ne bude dogovora s RMU Banovići, koji nije dio Koncerna EPBiH, gdje će ova javna kompanija nabavljati ugalj za TE Tuzla?

– Ugalj kvaliteta mrki ugalj MII koji uglavnom isporučuje RMU Banovići služi za proizvodnju električne energije na Bloku 6 u TE Tuzla. Trenutne zalihe uglja za ovaj blok su više od 150.000 tona i za sada rad postrojenja nije ugrožen. Ugalj ovoga kvaliteta isporučuje i RMU Đurđevik, i ukoliko prekid isporuke iz RMU Banovići bude nastavljen, isporuka iz RMU Đurđevik bit će intenzivirana.

Uz isporuke mrkog uglja kvaliteta MII, RMU Banovići isporučuju i mrki ugalj kvaliteta MI koji se miješa s lignitom i kao mješavina spaljuje u blokovima 4 i 5. S obzirom na količine lignita kojim raspolažemo i koje se dopremaju u TE Tuzla, smatramo da obustava isporuke i uglja MI iz Banovića neće ugroziti rad TE Tuzla – istakli su iz ovog javnog preduzeća.

(TIP)