– U ovoj godini, po podacima koje imamo do sada, imali smo 167 miliona KM prihoda, što je za šest miliona više u odnosu na godinu prije. Obaveze prema dobavljačima smo smanjili za osam miliona KM, a da smo dobili novac od FBiH koji nam pripada po Zakonu o konsolidaciji, dug prema dobavljačima bi bio smanjen za 15 miliona KM. Ugovor za rekonstukciju Ortopedsko-traumataološke klinike smo s Vladom FBiH potpisali prije sedam dana, ali ni ta sredstva, oko 500.000 KM, nismo dobili, kao ni prostale tri tranše. To je jedna vrsta pritiska da se povučemo kompletan menadžment i ja – rekao je, između ostalog, vršilac dužnosti direktora UKC-a prof. dr. Denijal Tulumović.

Podsjećamo, federalni premijer Nermin Nikšić uputio je apelaciju Ustavnom sudu FBiH na odluke Skupštine TK koje se odnose na izmjenu upravljačkih prava u Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) u Tuzli.

– Politika ne bi smjela niti jednog trenutka da se prelama preko građana koji trebaju uslugu. Ugrožena je jednakopravnost građana u TK u odnosu na ostatak FBiH. I dalje se nadam da će Vlada FBiH donijeti odluku da mi dobijemo te tranše – istakao je Tulumović.

Predsjednik Upravnog odbora UKC-a Emir Softić kaže da je Upravni odbor s predstavnicima TK i BiH imenovan 21. aprila 2022. godine.

– Imenovani smo na četiri godine, a Vlada FBiH je 2. augusta ove godine bez obrazloženja smijenila taj Upravni odbor. U Statutu piše da je razrješenje moguće iz određenih razloga te se članovi moraju izjasniti. Ništa od toga nije urađeno. Nakon toga Skupština TK je donijela svoje odluke (u potpunosti preuzela upravljenje nad UKC-om, op. a.). Kanton je više puta pozivao Vladu FBiH na razgovore, ponuđen je tekst sporazuma o upravljačkim pravima, ali nije bilo odgovora. Moje lično mišljenje je da su svi argumenti na strani TK. Ono što Ustavni sud FBiH odluči mi ćemo poštovati – rekao je Softić.

S druge strane, Vlada TK je nedavno uplatila 934 hiljade KM za radove na tri klinike UKC-a, i to 604 hiljade KM za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo, 300 hiljada KM za Odjel adolescentne psihijatrije te 30.000 KM za Kliniku za ORL i hirurgiju glave i vrata.

Podsjećamo, Vlada TK je u posljednih godinu dana na UKC-u, pored spomenute 934 hiljade KM, uložila više od 20 miliona KM.

– Od novca koji smo dobili od Vlade TK nabavili smo aparate u vrijednosti 2,2 miliona KM, ostala su značajna sredstva po tenderima i očekujem da ćemo najdalje do februara utrošiti sredstva. Kada je u pitanju najveća nabavka, a radi se o linarnom akceleratoru, do sutra bi trebalo da imamo odluku po žalbi i očekujem da ta odluka bude zeleno svjetlo da se postupak nastavi – rekao je Tulumović te istakao istakao da je UKC ove godine raspisao konkurs za 72 specijalizacije, a od čega je već 51 završena te podvukao da ova zdravstvena ustanova redovno izmiruje svoje obaveze prema državi na ime poreza i doprinosa.