Tuzla: Prezentovani stikeri za onkološke i hematološke pacijente

JZNU Dom zdravlja ‘Dr Mustafa Šehović’ Tuzla na konferenciji za novinare u četvrtak  prezentovao je stikere za onkološke i hematološke pacijente.

Kako je prezentovano utvrđeni su svi zakonski kriteriji za dodavanje stikera na zdravstvene knjižice onkoloških i hematoloških pacijenata, koji pripadaju Domu zdravlja Tuzla i gdje ostvaruju svoja zakonom određena prava na zdravstvenu zaštitu.

Stikeri koje će imati pomenuti pacijenti omogućit će bržu i efikasniju zdravstvenu zaštitu za njih, posebno kada se zna da je i stigmatizacija javnog iznošenja vrste bolesti, uvijek imala nelagodu za same pacijente.

Donesena je i odluka kojom se utvrđuju tačna prava pomenutih pacijenata.Ona se odnose prije svega na pravo prioriteta onkoloških i hematoloških pacijenata, prilikom ostvarivanja zdravstvenih usluga isključivo i samo u Službama Javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“ Tuzla.

Pravo prioriteta  pacijenti će dokazivati uvidom u zdravstvenu legitimaciju, lijevi gornji ugao gdje će biti zaljepljen stiker, a medicinsko osoblje je već upoznato sa tim tako da će se ublažiti „nelagoda“ obraćanja i ukazivanja na to o kojoj bolesti se radi.Samim tim svakom onkološkom i hematološkom pacijentu garantuje se pravo  na samoodlučivanje i povjerljivost podataka o njegovom zdravstvenom stanju.

Bitan podatak koji je naveden na press konferencije je taj da se radi o dobrovoljnoj saglasnosti onkoloških i hematoloških pacijenata, uz potpis izjave, nakon čega se stiker i distribuira na zdravstvenu legitimaciju.

Ova kao i prethodne incijative organizacionog odbora je finalizirana uz sveobuhvatnu akciju svih relevantnih faktora kako bi se poboljšao status i zdravstvena usluga prema onkološkim i hematološkim pacijentima, na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Kako je rečeno svaka dobra ideja ma odakle došla da se na bilo koji način poboljša zdravstvena usluga prema pacijentima a na opšte zadovoljstvo svih, bit će uvijek podržana i ono najvažnije i realizovana u skladu sa mogućnostima.Ovo se odnosi i na ostale kategorije pacijenata koje imaju specifične potrebe kada su u pitanju zdravstvene usluge.

Rečeno je između ostalog na održanoj press konferenciji na kojoj su se novinarima obratili prof. dr Samir Mačković, direktor ustanove, dr.Snežana Hrustić, šef u Centru sa ambulantama i mr.sc.Nedim Osmanović, predsjednik organizacionog odbora.

(TIP)