O implementaciji e-usluga i elektronskoj razmjeni podataka

U prostorijama Gradske uprave Tuzle, u utorak su se susreli gradonačelnik Tuzle, dr. sc. Zijad Lugavić i direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH), prof. dr. Almir Badnjević, kako bi razgovarali o implementaciji e-usluga i elektronskoj razmjeni podataka.

Sastanaku su prisustvovali vijećnik Gradskog vijeća Tuzle, Omer Berbić, rukovoditeljica Stručne službe za poslove gradonačelnika, Asja Kravić i sekretar, Almir Šuta. Glavna tema sastanka bila je unapređenje saradnje između IDDEEA BiH i Grada Tuzle s ciljem olakšavanja i ubrzanja razmjene podataka putem elektronskih servisa.

Direktor Badnjević predstavio je niz postojećih e-servisa IDDEEA BiH, ističući njihovu sposobnost brze, sigurne i efikasne razmjene podataka između institucija. Ovi servisi, kako je naglasio, ne samo da smanjuju administrativni teret, već i povećavaju efikasnost rada.

Gradonačelnik Lugavić je iskazao interes za implementaciju ovih e-servisa u radu Gradske uprave. Naglasio je kako bi ova tehnološka unapređenja omogućila lakši pristu podacima, smanjenje vremena potrebnog za obradu predmeta te povećanje transparentnosti u radu Gradske uprave.

Na sastanku su razmatrane mogućnosti i dalje saradnje u oblasti elektronske razmjene podataka. Dogovoreno je da će se inicirati dopis prema Vladi Tuzlanskog kantona, kao osnivaču Univerzitetsko-kliničkog centra u Tuzli, s ciljem aktiviranja implementacije usluga e-bebe, e-prebivalište i e-JMBG, a sve u cilju modernizacije i efikasnosti administrativnih procesa.

(TIP)