174.500 KM za podršku stambenom zbrinjavanju mladih u TK

Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak dala saglasnost na Odluku ministra za kulturu, sport i mlade o odobravanju ukupno 174.500 KM, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u 2023. godini za subvencioniranje kamata namjenskih kredita za stambeno zbrinjavanje mladih.

Pravo na dodjelu sredstava, a time i pomoć pri prvom rješavanju stambenog pitanja u 2023.godini ostvarile su 73 mlade osobe. Podsjećamo definicija mlade osobe  propisana je Zakonom o mladima FBiH i prema ovoj definiciji to su osobe u starosnoj dobi od 18 do 35 godina.