Foto: 25 godina kardiohirurgije u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla

 Prva kardiohiruška operacija na otvorenom srcu u Bosni i Hercegovini urađena je u JZU UKC Tuzla u mjesecu septembru 1998 godine. Zahvaljujući saradnji zdravstvenih institucija iz Buffala, SAD, prof. dr. Jacobu Bergslandu i tadašnjem menadžmentu Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla započinje program razvoja kardiohirurgije u našoj zemlji.Sa entuzijazmom se pristupa edukaciji kadra, te nabavci neophodne medicinske opreme nakon čega je uslijedilo formiranje  Klinike za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla na kojoj je i urađena prva kardiohiruška operacija. Od prve operacije do danas u ovoj ustanovi urađene su 9033 kardiohiruške operativne procedure.

Na godišnjem nivou broj operacija  kontinuirano raste i danas taj podatak iznosi oko 400 operativnih zahvata na srcu i velikim krvnim sudovima.

Visoka stručnost kadra kontinuirano edukovanog prvobitno tokom ratnih godina u SAD- u, a potom i u evropskim centrima, omogućava primjenu najsavremenijih metoda u dijagnostici i operativnim zahvatima po kojima je JZU UKC Tuzla prepoznatljiv u našoj zemlji i šire.

Tokom jedne kalendarske godine u Klinici za kardiovaskularne bolesti UKC Tuzla hospitalizira se preko 1000 kardiovaskularnih pacijenata, a ambulantnom pregledu bude potvrgnuto preko 9.500 pacijenata.

˝Poznati smo po operativnom zbrinjavanju Bental procedure, Bajpas operacijama (revaskularizacije), operacijama na srčanim zaliscima, hiruškom zbrinjavanju predkomornog i komornog defekta, operativnom zbrinjavanju traumatskih povreda na grudnoj aorti, tretmanu u cirkulatornom arestu u hipotermiji i vaskularnim elektivnim i hitnim operacijama. Nerijetko zbrinjavamo i pacijente sa drugih kantona, što potvrđuje naše liderstvo u oblasti kardiovaskularne hirurgije. U srijedu,  saradnjom hiruškog tima Klinike za kardiovaskularnu hirurgiju i Klinike za urologiju, urađena je srodnička transplantacija bubrega. U procesu transplantacije kao multidisciplinarni tim učestvovali su i anesteziolozi  i anestetičari Klinike za anesteziologiju i reanimatologiju, te zaposlenici Odjeljenja za nefrologiju Klinike za interne bolesti, Klinike za radiologiju i nuklearnu medicinu, Poliklinike za laboratorijsku dijagnostiku, Poliklinike za transfuziologiju i Bolničke apoteke˝, saopšteno je iz UKC-a Tuzla.

(TIP)