Gdje se u BiH grade brze ceste: Smanjit će udaljenosti između gradova

Budući da Koridor 5C ne prolazi kroz sve dijelove države, opredjeljenje Vlade FBiH i JP Autocesta FBiH je izgradnja brzih cesta na prostoru cijele Federacije kako bi se omogućio ravnomjeran infrastrukturni razvoj svih kantona, te kako bi postali još atraktivniji za privlačenje kako domaćih, tako i stranih investicija, kažu iz Autocesta FBiH.

Finansiranje brzih cesta u FBiH vrši se iz Budžeta Federacije BiH. Vlada FBiH svake godine donosi Odluku o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim poduzećima – transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”, utvrđenim Budžetom FBiH.

Sredstva su namijenjena za finansiranje troškova projektovanja, eksproprijacije, radova i nadzora.

Brze ceste u Federaciji Bosne i Hercegovine su:

 • Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica sa RH;
 • Bihać – Ključ;
 • Lašva – Travnik – Jajce;
 • Prača – Goražde;
 • Mostar – Široki Brijeg – granica sa RH.

Ugovori za izvođenje radova potpisani su za brze ceste Prača – Goražde (Tunel Hranjen) i Lašva – Travnik – Jajce, dionica Lašva – Nević Polje (LOT 5 izlaz iz poslovne zone Vitez – Nević Polje), te posljednja dionica Sarajevske obilaznice od Vlakova do Mostarskog raskršća – LOT 3B.

Ostale dionice su u fazi pripreme za građenje.

Tunel Hranjen

Probijeno više od 50% glavne i servisne tunelske cijevi

Tunel Hranjen ukupne dužine 5,5 kilometara koji je u izgradnji, sastavni je dio projekta brze ceste Prača – Goražde duge 18,5 kilometara (Hrenovica – Hranjen – Goražde), koja će spojiti Sarajevo i Goražde. Izgradnja tunela Hranjen predstavlja historijski projekat za Goražde jer će se cestovna udaljenost ovog grada na Drini i Sarajeva sa sadašnjih 95,6 smanjiti na 56 kilometara.

Tunel Hranjen sastojat će se od dvije cijevi. Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna. Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu. Radi sigurnosti učesnika u saobraćaju tunel će imati 16  prolaza za evakuaciju pješaka, pet poprečnih prolaza za interventna vozila (u slučaju požara) kao i 10 parkirnih niša za zaustavlja vozila u kvaru.

Od početka projekta radovi se odvijaju na probijanju i izradi primarne pograde. Drugim ugovorom je osim probijanja, predviđena i ugradnja sekundarne obloge tunela Hranjen, odnosno izrada temelja, hidroizolacije, bočnih drenaža i betoniranja. Do sada je ukupno probijeno više od 50% glavne i servisne tunelske cijevi.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, a Nadzor nad izvođenjem radova vrši IPSA Institut d.o.o. Sarajevo.

Trenutni ugovor sa Izvođačem radova ističe u septembru 2023. godine, a u pripremi je tender za završetak probijanja tunela Hranjen u iznosu od oko 123 miliona KM bez PDV-a. Sredstva će biti obezbjeđena dijelom iz redovnih prihoda JP Autoceste FBiH, a dijelom iz redovnih transfera iz Budžeta Federacije BiH za period od naredne tri godine, a što će biti definisano između Vlade FBiH i JP Autoceste FBiH.

Tenderska dokumentacija za novi ugovor je u pripremi, te se u narednom periodu očekuje objava i odabir najpovoljnijeg Izvođača radova i Konsultanta za nadzor nad građevinskim radovima.

Završen je i Glavni projekat za izvantunelski dio trase brze ceste Prača Goražde (dužine 13 kilometara) i u postupku je ishodovanje urbanističke saglasnosti. Imovinsko pravni odnosi su završeni na dijelu trase od sjevernog portala tunela do Hrenovice, dok je na dijelu od južnog portala tunela do Goražda eksproprijacija zemljišta u toku.

Lašva – Nević Polje, LOT 5

Brza cesta kroz srednju Bosnu

Na području Srednjobosanskog kantona u toku je izgradnja jednog dijela dionice brze ceste Lašva – Nević Polje, LOT 5 u dužini od 4,8 kilometara. Ostala četiri LOT-a ove dionice čine Lašva – Kaonik, Kaonik – Selište, Selište Vitez (petlja Vitez – ulaz u poslovnu zonu), te Poslovna zona Vitez (petlja Vitez – od ulaza do izlaza iz Poslovne zone). Buduća cesta Lašva – Nević Polje bit će ukupne dužine od 24,3 kilometra.

Na LOT-u 5 grade se četiri mosta i jedan vijadukt. Početak sekcije LOT-a 5 se nalazi poslije petlje Vitez – izlaz iz poslovne zone, koja će biti izgrađena u sklopu gradnje LOT-a 4 (Poslovna zona Vitez). Na kraju sekcije LOT-a 5 predviđena je izgradnja petlje Nević Polje tipa denivelirani kružni tok. Na mjestu petlje, brza cesta se pristupnim rampama priključuje na magistalni put M-16.4 Nević Polje – Bugojno.

LOT 5 je riješen kao cesta sa karakteristikama brze ceste sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja.

U sklopu izgradnje ove dionice brze ceste je predviđena i regulacija rijeke Lašve na mjestima gdje je u koliziji sa trupom ceste.

Na gradilištu su u toku radovi duž cijele trase. Na glavnoj trasi radi se na škarpiranju i humusiranju kosina nasipa, iskopu i ugradnji nasipa, iskopu jaraka za prikupljanje oborinske vode sa desne strane ceste, izradi kolektora za fekalnu odvodnju, izradi cjevastog propusta i kanalice jarka, te ugradnji betona i montaži cijevi propusta. Radovi su u toku na slijedećim objektima: mostovi Mali Mošunj 1 i Mali Mošunj 2, Stara Bila 2 i Stara Bila 3, Nova Bila i Pečuhe.

Vrši se iskop i regulacija korita rijeke Lašve.

Vrijednost ugovorenih radova je 74.904.570,00 KM sa PDV-om. Izvođač radova je Hering d.d. Široki Brijeg, a Nadzor Divel d.o.o. i Zagrebinspekt d.o.o. Mostar.

Buduća brza cesta će povezati centralna područja BiH sa autocestom na Koridoru Vc u blizini petlje Lučani (Lašva), te će predstavljati važan putni pravac za Federaciju BiH u smjeru zapad – istok. Odlukom Vlade FBiH je utvrđeno da je JP Autoceste FBiH implementator i korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju dionice brze ceste Lašva – Nević Polje na prvom, drugom, trećem i petom, a JP Ceste Federacije BiH na četvrtom LOT-u. Izgradnja se finansira namjenskim sredstvima iz Budžeta Vlade FBiH.

Sarajevska obilaznica – LOT 3B

Poduzete aktivnosti s ciljem nastavka i završetka izgradnje

Trasa brze ceste LOT 3B je spoj petlje Vlakovo sa petljom na Mostarskom raskršću na magistralnu cestu M-17/M-5, ukupne dužine 1,44 kilometra.

Izgradnjom LOT 3B omogućit će se bolja saobraćajna povezanost autoceste na Koridoru Vc sa mrežom saobraćajnica nižeg ranga, magistralnim i lokalnim cestama. Konkretnije, omogućit će se direktna veza za vozila koja prema petlji Vlakovo na autocesti dolaze sa kružnog toka na Mostarskom raskršću, odnosno iz pravca Kiseljaka, Rakovice, Pazarića i Hadžića.

LOT 3B predviđen je kao gradski put sa dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja. Vrijednost ugovora u iznosu od 23.283.000 KM sa PDV-om finansiran iz vlastitih sredstava JP Autoceste FBiH potpisan je sa firmom Euro-Asfalt d.o.o.. Nadzor nad izvođenjem radova vrši Konzorcij: Divel d.o.o., Saraj Inžinjering d.o.o. i Institut za građevinarstvo “IG” d.o.o.

JP Autoceste FBiH je 2012. godine preuzelo izgradnju Sarajevske obilaznice LOT 3 (Butila –Vlakovo – Mostarsko raskršće) od JP Ceste FBiH. Projekat izgradnje LOT 3 je završen je 2008. godine. Izgradnja LOT-a 3B je aktualizirana je 2018. godine, te je zbog nemogućnosti rješavanja imovinsko – pravnih poslova urađena izmjena projekta u zoni Mostarskog raskršća koji je rađen 2008. godine. U skladu sa izmijenjenim projektom pokrenute su procedure izmjene saglasnosti i dozvola.

U decembru 2020. godine započeta je izgradnja LOT-a 3B. Dionica se počela graditi na dijelovima na kojima nije bilo izmjene projekta. Na izmjenu projekta JP Autoceste FBiH još uvijek nije dobilo saglasnosti nadležnih tijela Kantona Sarajevo, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Kako dozvole na izmjene projekta nisu ishodovane na dijelovima na kojima je projekat izmijenjen, odlučeno je da se radovi na LOT 3B obustave do ishodovanja potrebnih saglasnosti i dozvola, kako se ne bi stvarali nepotrebni troškovi.

JP Autoceste FBiH je u fazi razgovora sa predstavnicima lokalnih zajednica, tačnije Općine Ilidža i Kantona Sarajevo.  Poduzimaju se sve aktivnosti s ciljem realizacije zahtjeva lokalnih zajednica i dobivanja potrebnih dozvola. Nakon dobivanja potrebnih dozvola odmah će se nastaviti izgradnja LOT 3B i bit će potrebno šest mjeseci za završetak svih radova. Završetkom izgradnje LOT 3B unaprijedit će se položaj privrednih subjekata u pogledu infrastrukturnog okruženja na lokalitetu Općine Ilidža, te će se podići standard lokalnog stanovništva, piše Biznisinfo.ba.

(TIP)

3 komentara

 • UhtredTheGodless says:

  Bakir je omogućio Čoviću da se autoput gradi između rsznih hercegovačkih sela, Fadil je 8 godina bio prvi čovjek Federacije i pristao je na takav scenario. Saučesnik je u SDA kažnjavanju i maltretiranju Tuzlaka i TK.
  Ni dan danas nemamo ni metar brze ceste, a autoput da ne spominjem.
  Do Gračanica 45 minuta minimalno, do Sarajeva 2.5 sata.
  Hvala Bakiru, Fadilu, ali hvala i cijeloj SDA TK koja nije znala, htjela ili mogla da nešto uradi po ovom pitanju. Hvala i njihovim satelitskim strankama. Hvala svjema, što bi rekla moja nena rahmetli.

  • Davud says:

   Slobodno u svoju kalkulaciju ubaci i SDP, posebno taj lokalni u Tuzli koji za deceniju nije bio u stanju riješit IPP kod TE Tuzla zbog čega je tamo i dan-danas polukružni tok.

   Također, imaj na umu da se vlast u TK mijenjala i da su – po principu sjaši Kurta da uzjaše Murta – svi imali upletene prste u nerad po pitanju cestogradnje na području kantona, te lobiranja ka višim nivoima vlasti (primarno entitetu i Cestama Federacije) kako bi se cestovna povezanost poboljšala.

   Naravno, stoji to za vladavinu Fadila na entitetskom nivou, tu se zaista nema šta ni dodat ni oduzet. No taj je vakat prošao, tu su neke nove njuške, a ne vidim da se i oni nešto previše trzaju oko cestogradnje na TK.

   • UhtredTheGodless says:

    U ono malo crkavice koliko su crveni bili na vlasti u TK nakon rata do danas, toliko ih i treba ubaciti u jednačinu, pa dodati da je u tom periodu na nivou entiteta čiji je posao da gradi brze i autoceste, bila naravno naša čuvena i slavna, pravedna i poštena, narodna SDA.
    Pokušaj relativiziranja krivnje SDA, Bakira i Fadila za totalnu saobraćajnu blokadu TK i Tuzle ne treba komentarisati.
    Nove “njuške” na entitetskom nivou su tu, ima evo dobrih 8-9 mjeseci. Šta čekaju sa smjenom zelenih korumpiranih direktora Cesta i sličnih firmi, ne bih znao reći. Što prije to urade, veće su šanse da se počne i ovdje graditi. U međuvremenu ide gradnja po Hercegovini.

Komentari su zatvoreni.