Usvojene izmjene Zakona o PDV-u, ‘Evropski zakoni’ još na čekanju

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatrao je danas Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, ali nije donio konačnu odluku o tom prijedlogu.

Prilikom glasanja, predloženi zakon nije dobio potrebnu entitetsku većinu glasova poslanika pa je upućen Kolegiju na usaglašavanje.

Iz istog razloga, zbog nepostojanja entitetske većine, Kolegiju na usaglašavanje upućen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, a koji su poslanici razmatrali u prvom čitanju.

Danas je razmatran i Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija Bosne i Hercegovine, predlagača Vijeća ministara BiH, ali će i ovaj zakon morati sačekati neku od narednih sjednica kako bi se poslanici izjasnili o njemu.

Prije izjašnjavanja o tekstu zakona, poslanici su glasali o prijedlogu amandmana Šerifa Špage na predloženi zakon. S obzirom da amandmani nisu dobili potrebnu entitetsku većinu, upućeni su Kolegiju na usaglašavanje.

– Dogovor Kolegija je da ćemo ipak sačekati glasanje o prijedlogu zakona, dok se naredni put u drugom krugu ne izjasnimo o predloženim amandmanima poslanika Šerifa Špage – kazao je predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvidzdić

Predstavnički dom je usvojio Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o radu u institucijama BiH, koji su predložili poslanici Predrag Kojović, Sabina Ćudić i Aida Baručija.

Predloženi zakon predviđa da nakon isteka porođajnog odsustva, žena sa djetetom najmanje do jedne godine života ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena, a za blizance, treće i svako sljedeće dijete ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena do navršene dvije godine života djeteta.

Definirano je da ovo pravo može koristiti i zaposlenik – otac djeteta, ako žena za to vrijeme radi u punom radnom vremenu ili osoba koja se brine o djetetu u slučaju smrti oba roditelja, ukoliko roditelji napuste dijete ili ako nisu u stanju da se brinu o djetetu.

Također se predviđa da žena s djetetom ili zaposlenik – otac djeteta imaju pravo da rade polovinu punog radnog vremena dok dijete ne navrši tri godine ako mu je, prema nalazu ovlaštenog doktora medicine, potrebna pojačana njega.

Za Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o državljanstvu BiH, čiji je predlagač poslanik Denis Zvizdić danas je obustavljen zakonodavni postupak.

Poslanici po drugi put nisu prihvatili negativno mišljenje nadležne komisije o predloženom zakonu, što u skladu s Poslovnikom podrazumijeva obustavljanje zakonodavnog postupka.

Predstavnički dom u drugom krugu glasanja nije usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH koji je  predložilo Vijeće ministara BiH.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržao je danas danas na principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, koji su predložili poslanici SDS-a Mladen Bosić i Darko Babalj.

Jedan od predlagača zakona Mladen Bosić je kazao da je predloženi zakon tehničke prirode, mijenja limite koji su postavljeni u zakonu o PDV-u.

– Limit za ulazak u sistem PDV-a sa 50.000 KM diže na 100.000 KM i obavezu predaje izvještaja i plaćanja PDV-a za obveznike pomjera sa 10. u mjesecu do kraja mjeseca – kazao je Bosić.

Predlagači su u obrazloženju predloženih rješenja naveli da je razlog za donošenje zakona sadržan u istaknutoj potrebi poreskih obveznika da im se omogući primjeren rok u kojem su obavezni podnijeti poresku prijavu.

Pojašnjavaju i da je razlog za povećanje granice za registraciju poreskih obveznika sa 50.000 KM na 100.000 KM očigledna potreba, s obzirom na inflatorna kretanja i povećanja cijena roba i usluga u proteklom periodu, kao i predviđanja ekonomskih kretanja za naredni period.

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH i Unija poslodavaca Republike Srpke pozvali su poslanike Predstavničkog doma državnog parlamenta da usvoje predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

(TIP/Izvor: Fena)