FBiH: U siromaštvu prošle godine živjelo 538.160 ljudi

U Federaciji Bosne i Hercegovine prošle godine je u siromaštvu živjelo 538.160, odnosno 27,7 odsto stanovnika, podaci su posljednjeg Nacrta strategije razvoja sistema socijalne i dječije zaštite u FBiH za period od 2023. do 2030. godine.

U Nacrtu strategije je navedeno da je 2011. godine u FBiH ispod apsolutne linije siromaštva živjelo 464.418 stanovnika, 2015. godine 446.927, dok je prošle godine taj broj porastao za 91.233.

U posebno visokom riziku od siromaštva su domaćinstva sa dvoje, troje ili više djece, a poseban problem predstavlja siromaštvo djece gdje je za djecu uzrasta do pet godina stopa siromaštva viša od 40 odsto.

Izradom nacrta je utvrđeno da se socijalna davanja u socijalnoj zaštiti razlikuju od kantona do kantona, ali da je ustanovljeno da se za tu svrhu izdvajaju mali novčani iznosi.

(TIP/Izvor: Srna/Foto: Ilustracija)