Kompleks Pannonice bilježi velike posjete

Veliki broj posjetilaca bilježi komplex Pannonice ovih dana. Nakon kišovitog juna, u julu je zabilježeno više od 50 hiljada posjeta.

(TIP/Izvor: RTV7)