Naučno-tehnološki park Živinice imat će pet zona

Grad Živinice pozvao je sva pravna i fizička lica, da uzmu učešće u provođenju javne rasprave o Nacrtu urbanističkog projekta “Naučno-tehnološki park Živinice”, javlja Akta.ba.

Javni uvid trajat će od 12.07.2023. godine do 26.07.2023.godine, svaki radni dan od 8.00 do 15.00 sati u prostorijama Odsjeka za urbanističko planiranje.

Javno izlaganje održat će se 21.07.2023. godine (petak), u prostorijama velike sale Gradskog vijeća,  sa početkom u 16:00 sati.

Budući Naučno-tehnološki park Živinice imat će pet zona i prostirat će se na ukupnoj površini od 16,04 ha. Planiran je kao jedan od izuzetno važnih projekata za ovaj grad ali i region.

Lokacija za izgradnju odabrana je u blizini gradskog centra, u zoni koja je dobro povezana sa okruženjem ali je dovoljno izolavana od gradske gužve te nudi potreban mir za rad i prostor na kojem je moguće planirati sve potrebe sadržaje.

Sadržaj naučno-tehnološkog parka definisan je projektnim zadatkom kako slijedi:

– Uprava – zgrada za upravu NTP, dvorane za trening i sastanke

– Poslovni inkubator – zgradu za start-up kompanije čiji razvoj ne zahtijeva laboratorijska istraživanja

– Poslovni inkubator – zgradu za start-up kompanije čiji razvoj zahtijeva laboratorijska istraživanja, prostori na laboratorije

– Razvojni centar – zgradnu u kojima bi bile smještene kompanije čije poslovanje je usmjereno na razvoj novih tehnologija iz područja zelene ekonomije, mrežnih sistema, poljoprivrede medicine i veterine, namjenske industrije

– Podatkovni centar javnih ustanova, preduzeća i JLS Tuzlanskog kantona

– Kongresni centar

– Zgrade za boravak menadžera i zaposlenika preduzeća lociranih u NTP

– Građevine koje čine NTP atraktivnim i privlačnim za rad i život (parkovi, pješačke staze, nasadi, travnjaci, parkinzi i sl)

Dodatno dostavljenim projektnim zadatkom za izradu zgrade uprave definsani su sadržaji:

– Uredi za potrebe uprave

– Amfitetar (auditori) kapaciteta većeg od 150 osoba sa pratećim sadržajem

– Urede, studije i prostore za saradnju (poslovni inkubator čiji razvoje ne zahtijeva laboratorijska istraživanja)

– Dvije dvorane za trening, prezentacije i sastanke

– Prostorije za kongresni centar

– Restoran sa pratećim sadržajem

– Ostale prostorije (prostor za rekreaciju, obavljanje molitve, igraonica za djecu i sl.)

tehnološki park

 

Analizom potrebnih sadržaja formirano je pet zona koje će činiti naučno-tehnološki park:

– Centralni objekat – 19.167,33m2

– Razvojni centar – 15.926,4m2

– Poslovni inkubator – zgrade za star up kompanije čiji razvoj zahtjeva laboratorijska istraživanja – 17.349,39m2

– Zgrade za boravak menadžera i zaposlenika preduzeća lociranih u NTP – 13.539,87m2

– Zona parka – 27.800,00m2

“Prostorna organizacija zona uvjetovana je pravilima planiranja naučno-tehnoloških parkova i dostupnosti i povezanosti svih sadržaja. Ono što je uočeno analizom svjetskih i regionalnih primjera kao princip planiranja ovakvih specifičnih parkova je centralitet. Najčešće se radi po principu planiranja jednog centralnog objekta oko kojeg se dalje razvijaju sadržaji. Dostavljenom vlasničkom strukturom je utvđena parcelacija predmetnog obuhvata odnosno imovinski odnosi”, navodi se u Nacrtu urbanističkog projekta.

Planirani centralni objekat poštivajući i imovinske odnose planiran je u centralnom dijelu obuhvata, na parcel koja pripada Gradu Živinice. Ovaj objekat je i svojim horizontalnim i vertikalnim gabaritima najdominantniji u prostoru.

Idući prema istočnoj strani formira se zona poslovnog inkubatora sa laboratorijskim istraživanjima u najmirnijem dijelu predmetnog obuhvata, a na zapadnoj strani je zona razvojnih centara.

Zgrade za boravak menadžera i zaposlenika pozicionirana su na krajnji jug naučno-tehnološkog parka od poslovnih objekata ova zona je odvojena kolskom saobraćajnicom.

tehnološki park

 

Velika zona parka za odmor i rekreaciju sa pješačkim i biciklističkim stazama formirana je na krajnjem istoku. U zoni koja tangira sa postojećom poslovno privrednom zonom. Unutar zone parka planirano je formiranje vještačkog jezera. Projekcijom izgradnje i uređenja prostorne cjeline, površine cestovne infrastrukture i površine plato sa planiranim objektima su previđene na kotama višim od postojećeg terena, za cca 50 do 70cm.

Obuhvat naučno-tehnološkog parka pokriven je uređenim šetnicama i biciklističim stazama kojima se omogućava komunikacija između zona, ali i nudi mogućnost rekreacije. Biciklističke staze se obrađuju u standardnoj materijalizaciji za ovaj tip saobraćajnica i izvode u različitim poprečnim profilima u skladu sa potrebama saobraćaja – jednosmjerni ili dvosmjerni.

Pješačke staze su formirane u skladu sa planiranim sadržajima, one najčešće prate tokove kolskog i biciklističkog saobraćaja, ali idu i preko zelenih površina (parkova).

U zoni parka predlaže se formiranje jezera cca 300 kubika, veće vodene površine koju bi okruživale pješačke i biciklističke staze te sportske i rekreativne površine.

jezero tehnološki park

 

Ukupna površina zelenih zona 62.778,86m2, što čini ukupno 39,23% površine predmetnog obuhvata.

Podsjetimo, ideja o Naučno-tehnološkom parku Živinice pokrenuta je početkom 2020. godine, a nosilac izrade Nacrta urbanističkog projekta je IPSA institut iz Sarajeva, piše Akta.ba.

(TIP)

Komentar

  • mici says:

    Pozdravljam ideju, da su se za nauku i tehnologiju izdvojila sredstva ko za poljoprivredu do sada bi bili mnogo razvijeniji i uspješniji, a omladina bi sigurno manje odlazila.

Komentari su zatvoreni.