Vlada TK: Sistemske mjere za poboljšanje stanja u obrazovanju

S ciljem popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih odredbi Vlada Tuzlanskog kantona je u utorak dala saglasnosti na prijedloge odluka o izmjenama i dopunama Pedagoških standarda i općih normativa za osnovni odgoj i obrazovanje i srednje obrazovanje i odgoj. Ovim odlukama stvaraju se pretpostavke za realizaciju inicijative Vlade TK, a u pogledu sistemskog poboljšanja stanja u oblasti obrazovanja.

Između ostalog izmjenama se precizira način uvođenja časa odjeljenske zajednice u normu nastavnika. Također, uređuje se opremanje kabineta za edukacijsko – rehabilitacijski rad sa učenicima. Precizirane su odredbe vezano za profil asistenta u nastavi odnosno dodan je i profil lica edukacijsko-rehabilitaciskog fakulteta vezano za rad kao asistenta u nastavi. Regulisano je i uvođenje razvojno – porodičnog savjetovališta u Centru za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Tuzla, što ima za cilj psihosocijalno prilagođavanje roditelja kao osnovni cilj rada sa roditeljima zbog njihove presudne uloge u svim aspektima brige o djetetu.

Ostale odluke

Vlada Tuzlanskog kantona  se upoznala sa aktima generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije BiH, sa priloženim Zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, a u vezi sa Informacijom o pokrenutom arbitražnom postupku u predmetu GIKIL d.o.o. Lukavac. Današnjim Zaključkom Vlada TK je potvrdila da ostaje kod svojih stavova izraženih u svom ranijem Zaključku, te ponovno potvrđuje da će pružiti svaku formalno-pravnu, tehničku i drugu pomoć prema dostavljenim zahtjevima u tom predmetu, za što je navedenim Zaključkom formirala i odgovarajuću Radnu grupu.

Odobreno je 15.000 KM Općini Srebrenica za organizaciju obilježavanja 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica, koja se obilježava dana 11.07.2023. godine. Sredstva su odobrena na ime sufinansiranja aktivnosti iz „Finansijskog okvira za organizovanje obilježavanja 11. jula 1995. godine 28. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica“ i ukop identifikovanih žrtava iz jula 1995. godine.

Data je saglasnost na Odobrenje Plana novčanih tokova za period juli – septembar 2023. godine.

Također Vlada je dala i saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o izmjeni Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2023/2024. godinu.

Utvrđeni su iznosi naknade za korištenje godišnjeg odmora i naknade povodom vjerskih praznika za 2023. godinu.

Vlada je  imenovala predsjednika i članove Disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe.

(TIP)

 

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…