Gutić: Uputio sam krivičnu prijavu protiv 14 vijećnika

Najnovija situacija vezana za prijedlog 14 vijećnika za sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići  i njeno sazivanje za 06.07.2023. godine povod su bili da se javnosti  obrati načelnik  Banovića dr Bego Gutić.

Njegovo saopštenje prenosimo u cjelosti:

˝Obavještavam građane da je Kolegij Općinskog vijeća Banovići na 41. redovnoj sjednici održanoj 03.07.2023. godine razmatrao navedeni prijedlog i u skladu sa članom 41. Statuta općine Banovići i članom 6. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH donio zaključak da se Inicijativa za opoziv općinskog načelnika stavi na dnevni red naredne redovne sjednice Vijeća, a koja će se prema odluci Kolegija održati 11.08.2023. godine, u sali BKC-a sa početkom u 16 sati. Sjednica je zakazana u skladu sa propisanim rokovima čime su ispoštovane odredbe Poslovnika o radu Općinskog vijeća, kao i odredbe Zakona o upravnom postupku (član 98.).

Uprkos navedenom, 14 vijećnika je sazvalo vanrednu sjednicu Vijeća za 06.07.2023. godine što je suprotno Poslovniku o radu Vijeća, Statutu općine Banovići i smatram da je navedena odluka nezakonita i nelegalna.

Obzirom na nelegalno i nezakonito sazivanje vanredne sjednice Općinskog vijeća Banovići, kao općinski načelnik uputio sam krivičnu prijavu protiv 14 vijećnika Kantonalno tužilaštvu Tuzlanskog kantona zbog grubog kršenja Zakona o principima lokalne samouprave, Statuta općine Banovići i Poslovnika o radu Općinskog vijeća Banovići, i to zbog zloupotrebe položaja˝.

(TIP)

  1. Ovakva nam BHRT i ne treba. Pretpaltu samo plaćaju Bošnjaci, a trpe uvrede svaki dan. Voditelji i urednici su im…