Izvršni odbor SDA Banovići dao punu podršku općinskom načelniku Begi Gutiću

Izvršni odbor SDA Banovići na sjednici održanoj 30.06.2023. godine razmatrao je rad općinskog načelnika dr. Bege Gutića i Općinskog vijeća Banovići. Općinsko vijeće Banovići u prethodne tri godine je razmatralo 494 tačke dnevnog reda. Plan i program rada OV je realizovan 100 posto, što ovo vijeće stavlja u red najuspješnijih općinskih vijeća u BiH.  Na Klubu vijećnika SDA sve odluke su donešene jednoglasno, a uvijek je poštivano mišljene svih, i onda kada se razlikuje od mišljenja većine.

Plan i program rada općinskog načelnika realizije se 90 posto a posebno u dijelu realizacije infrastrukturnih projekata. Ostvareno je rekordno izvršenje budžeta Općine Banovići u iznosu od preko 12 miliona konvertibilnih maraka te su zabilježena značajna ulaganja. Iz Programa javnih investicija realizovano je 36 projekata u 11 mjesnih zajednica, navedeno je.

Na sjednici IO SDA Banovići donešeni su sljedeći zaključci:

  1. Da Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Banovići ne podrži Inicijativu za opoziv općinskog načelnika;
  2. Da vijećnici Nermin Kovačević i Adnan Okanović povuku potpise koje su stavili na Inicijativu za opoziv Općinskog načelnika;
  3. Daje se puna podrška Općinskom načelniku dr. Begi Gutiću u daljem radu i djelovanju te se traži sa Klub vijećnika SDA u Općinskom vijeću Banovići kroz svoj rad pruži podršku Općinskom načelniku.

Izvršni odbor SDA Banovići kao i mjesni odbori, federalni i kantonalni poslanici OO SDA Banovići, vijećnici SDA u Općinskom vijeću Banovići, pružili su punu podršku općinskom načelniku dr.Begi Gutiću kao i Općinskom odboru SDA Banovići u daljem radu.

(TIP)