Foto: Obezbijeđeni uslovi za opremanje Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju UKC-a Tuzla

O dovršenju Odjeljenja za dječiju i adolescentnu psihijatriju razgovarali su danas ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona Dušanka Bećirović, zastupnica u Skupštini Tuzlanskog kantona Lejla Vuković, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK Denis Husić i direktor Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla Denijal Tulumović prilikom posjete Klinike za psihijatriju UKC Tuzla. Riječ je bila o sredstvima za nastavak prve faze koja podrazumijeva opremanje Odjeljenja sa 5 kreveta i stvaranje uslova za smještaj pacijenata.

Prema riječima ministrice Bećirović Vlada TK obezbijedila je sredstva a u realizaciju će se krenuti čim se otklone tehnički problemi.

Projekat za cjelokupnu zgradu već postoji, naglašeno je ovom prilikom uz napomenu da je prošle godine već počela adaptacija donjeg dijela i izmješten dio arhive.

„Bilo je problema sa izmještanjem iz prostora koji je određen za adolescentnu psihijatriju, jednog ateljea koji je prethodno bio u tom prostoru. Dogovorili smo to sa porodicom umjetnika i prostor je oslobođen te smo krenuli u renoviranje prostora i opreme. Ono što je jako bitno je da kolege sa psihijatrije daju svoj maksimalni doprinos i njihova je želja da se taj problem, koji postoji već duži niz godina, najzad riješi i na TK. Jer sva djeca koja imaju potrebu za psihijatrijskim bolničkim tretmanom do sada su upućivana u centre izvan TK, najčešće u Sarajevo“, kazao je ovom prilikom direktor Tulumović.

Prema riječima direktora ZZO TK Husića, zadnjim rebalansom predviđena su sredstva u cilju otvaranja dječije psihijatrije.

„Da bi Zavod mogao dodjeljivati program zdravstvene zaštite moraju biti određeni uslovi a ti uslovi moraju pratiti standarde i normative i naravno sva ona rješenja koja određuju prostor, kadar i opremu kako bi se startalo sa tom djelatnošću, odn. dječijom psihijatrijom. Zavod je u zadnjem rebalansu za zadnje tromjesečje predvidio iznos od nešto više od 200.000 KM da se krene u taj proces. Nadamo se da će UKC i menadžment uspjeti u ovom kratkom roku da osigura sve ove prostorne, kadrovske i kapacitete opreme da se krene sa ovom djelatnošću“, kazao je Husić najavivši da je za narednu godinu predviđen iznos od milion KM za nastavak funkcionisanja Odjeljenja za dječiju psihijatriju Klinike za psihijatriju UKC Tuzla.

Svakodnevni rad i iskustva stručnjaka ove klinike, rečeno je, pokazala su da je povećana patologija malodobnog uzrasta. Za vrlo kratak period broj pregledane djece se udesetostručio, navela je ovom prilikom načelnica Klinike za psihijatriju UKC Tuzla Nerminka Aljukić.

„Mi kadar imamo, dvoje kolega subspecijalista. Odjeljenje za dječiju i adolescentnu psihijatriju postoji, ali nemamo krevete i ono funkcioniše na bazi ambulantnih pregleda i dnevno bolničkog tretmana. Postoji potreba, stručne ljude imamo samo očekujemo da bude završeno ono što je započeto“, kazala je načelnica Aljukić.

Prema riječima zastupnice Vuković „trebalo je puno ranije da se krene u implementaciju ovog projekta s obzirom da su sredstva bila osigurana“.

„Prije dvije godine otprilike zajedno sa ostalim zastupnicima u Skupštini TK bili smo ovdje u posjeti i uputili hitan apel, inicijativu, za hitno izmještanje ovog ateljea i kako smo dobili informaciju krenulo se u realizaciju. Nadam se da ovo nije kasno“, kazala je Vuković uz napomenu da će Vlada TK izdvojiti 500.000 KM za adaptaciju a ukoliko budu potrebna i veća sredstva imat će podršku Skupštine TK odn. skupštinske većine.

(TIP)