Nakon pucnjave u Lukavcu: Psihološku pomoć dobilo 126 osoba, veći broj čine djeca

Tim za krizne intervencije, nakon događaja u Osnovnoj školi u Lukavcu, stavio se na raspolaganje pogođenoj zajednici u prvih 72 sata od nesretnog događaja.

Tim su činili pet iskusnih stručnjaka Klinike za psihijatriju UKC Tuzla i psiholog Doma zdravlja Lukavac.

Aktivnosti u okviru plana kriznih intervencija koordinirala je v.d. načelnica Klinike za psihijatriju UKC Tuzla, prim. dr. Nerminka Aljukić, u konsultaciji sa Vladom Tuzlanskog kantona, Ministarstvom obrazovanja i nauke TK i strukturama pogođene zajednice, koje su u tu svrhu obezbijedili prostorije JU Centar za kulturu Lukavac i JU za odgoj i obrazovanje djece predškolskog uzrasta Lukavac.

Cilj kriznih intervencija je ublažavanje posljedica traumatskog događaja i prevencija razvoja težih psihičkih poremećaja blagovremenim pružanjem prve psihološke pomoći. Rad se odvijao u formi grupnih sesija sa šest grupa najdirektnije pogođenih kritičnim događajem.

Prvu psihološku pomoć dobilo je ukupno 126 osoba, uključujući sedamdeset troje djecu, dvadeset dvoje uposlenika škole i trideset jednog roditelja djece koja su se tokom traumatskog događaja nalazila u školi.

Tom prilikom omogućeni su emocionalna ventilacija, procesuiranje traumatskog događaja, postavljanje pitanja i dobijanje odgovora.

Sastavni dio krizne intervencije je i psihoedukacija o simptomima i znacima traumatskih reakcija, načinima suočavanja sa kriznom situacijom i kako pomoći sebi i/ili djetetu da prevlada krizu, ponovno uspostavi dnevnu rutinu i kontrolu nad svojim životom.

Radi praćenja daljeg razvoja posttraumatskih reakcija, a imajući u vidu da se radi o visokotraumatizirajućem događaju, kriznu intervenciju potrebno je ponoviti za sedam dana, a među prisutnima već je identificiran i određen broj osoba čije stanje zahtjeva individualni tretman, saopšteno je iz Klinike za psihijatriju UKC Tuzla.

(TIP)