Ukinut PDV na doniranu hranu, bez podrške Zakonu o plaćama

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH je, po hitnom postupku, usvojio Zakon o dopuni Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim se ukida plaćanje poreza na doniranu hranu. Radi se o prijedlogu zakona koji je kao rijetko koji imao jednoglasnu podršku.

Predstavnički dom je na posljednjoj sjednici, po hitnom postupku, usvojio predloženi zakon kojim se ukida plaćanje poreza na doniranu hranu, a koji je u tom domu zajednički predložilo 15 poslanika.

U obrazloženju zakona stoji da je veliki broj kompanija u BiH, koje se bave proizvodnjom ili trgovinom prehrambenim proizvodima destimuliran da donira hranu u većim količinama, budući da se doniranjem hrane stvara dodatna finansijska obaveza plaćanja PDV-a. Zbog toga, velike količine hrane budu uništene umjesto da se osigura obrok za ugrožene kategorije stanovništva.

Predloženim zakonom precizirano je i to da je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje dužan u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski akt za njegovo provođenje.

Poslanik SDP-a u Predstavničkom domu, koji je jedan od predlagača ovog zakonskog rješenja, Saša Magazinović kazao je da zakon predstavlja ljudsko, a ne nikakvo političko pitanje jer se u BiH godišnje hrana u iznosu od 130 miliona KM, zato što u BiH postoji PDV koji se plaća i na donacije javnim kuhinjama.

– Prevedeno na količinu hrane dnevno, to je više od 700.000 obroka dnevno koji se baci. Iz ekonomskog ugla gledanja, bilo koja kompanija koja na godišnjem nivou donira milion KM hrane, a vjerujte da ih je puno koji i pored ovoga to rade, bude “kažnjena” porezom od 170.000 na hranu koju donira – naveo je Magazinović.

Istaknuo je da su predlagači zakona radili u punoj saradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje BiH, a ovim zakonom se ispunjava i međunarodna obaveza iz ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, koji predviđa da bude 50 posto manje bačene hrane do 2030. godine.

Kazao je da je i Direkcija za evropske integracije dala pozitivno mišljenje, uz naznaku da ne postoji evropska direktiva koja direktno regulira ovu oblast, ali da postoje preporuke te se usvajanjem ovog zakona BiH približava evropskim zemljama u kojima se ne plaća PDV na doniranu hranu.

Delegat u Klubu Hrvata Zlatko Miletić (Za nove generacije) je ocijenio da je ovo jako koristan i jako human potez, iznoseći podatak da se u 60 javnih kuhinja u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko hrani svaki dan 18.000 ljudi.

– Više od 50 posto ovih kuhinja nema dovoljno finansijskih sredstava za rad, 70 posto njih se pored ishrane bave i dodatnim socijalnim pitanjima, a čak 95 posto njih nisu u stanju da korisnicima ovih usluga daju voće i povrće – naveo je Miletić.

Delegat Kluba Srba Želimir Nešković (SDS) je pohvalio ovu inicijativu poslanika u Predstavničkom domu državnog parlamenta, te kazao da će podržati predloženi zakon.

– Vidim da postoji dobra volja kada se radi o nultoj stopi PVD-a na doniranu hranu, kada je u pitanju izmjena Zakona o PDV-u i da postoji većina – kazao je Nešković.

Delegati nisu podržali Zakon o plaćama

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj sjednici nije prihvatio izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom, a koji je kako je navedeno u obrazloženju, predviđao da se uravnoteže plaće budžetskim korisnicima.

Delegati, koji su prihvatili da ovaj zakonski prijedlog razmatraju po hitnom postupku, nisu imali potrebu raspravljati o predloženom zakonu nego su samo glasali o njemu na način da je šest delegata bilo “za”,  šest protiv i jedan suzdržan.

Delegati su podržali principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH.

Vijeće ministara BiH usvojilo je predloženi zakon, kojim se jačaju kapaciteti ove institucije. Prijedlogom zakona s oznakom “EI”, kao potvrdom određene usklađenosti s legislativom EU u ovoj oblasti, ispunjava se jedna od preporuka Evropske komisije.

Izmjenama i dopunama Zakona omogućava se ombudsmanima da, pored zaštite ljudskih prava, snažnije djeluju i u njihovoj promociji u skladu s Pariškim principima.

Delegatkinja Kluba Hrvata Marina Pendeš (HDZ) je prilikom diskusije o predloženom zakonu kazala da će ga taj klub podržati u prvom čitanju, te da će vjerovatno u sljedećoj fazi razmatranja pripremiti amandmane.

Delegati su prihvatili Izvještaje Zajedničke komisije oba doma o postizanju identičnih tekstova Zakona o dopuni Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH.

(TIP/Izvor: Fena)