Rekonstrukcija magistralnog vrelovoda u Tuzli

Prilikom izvođenja radova na rekonstrukciji dijela magistralnog vrelovoda sistema daljinskog grijanja u ulici Bulevar II korpusa Armije BiH – trotoar uz Južnu gradsku saobraćajnicu, bilo je neophodno ukloniti stabla kako bi se stekli uslovii za daljnju rekonstrukciju vrelovoda koji je ključan za snabdijevanje istočnog dijela grada toplotnom energijom.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica izdala je načelno odobrenje  “Centralnom grijanju” d.d. Tuzla za prokopavanje javnih zelenih površina, kao i ostalih javnih površina, radi postavljanja, uklanjanja, izmjene i održavanja podzemnih instalacija u okviru obavljanja djelatnosti snabdjevanja toplotnom energijom.

Napominjemo da je “Centralno grijanje” d.d. Tuzla, prema načelnom odobrenju, obavezno da nakon završetka radova površinu na kojoj su se odvijali radovi dovede u prvobitno stanje, što podrazumijeva sadnju drveća, sijanje trave i ostalih sadnica uz pribavljanje mišljenja stručnih lica o vrstama sadnica koje je potrebno zasaditi.

(TIP)