Potpisan sporazum o prijateljstvu i saradnji Grada Tuzle i Grada Rijeke

Rijeka i Tuzla do sada su sarađivale na nizu projekata, a Odluku o bratimljenju Grada Tuzle i Grada Rijeke, Gradsko vijeće Grada Tuzle usvojilo je na sjednici održanoj 22. februara 2023. godine dok je Gradsko vijeće Grada Rijeke navedenu odluku usvojilo 26. maja 2023. godine. Potpisivanju su prisustvovali i bivši gradonačelnici Rijeke i Tuzle Vojko Obersnel i Jasmin Imamović, budući da je upravo za njihovih gradonačelničkih mandata započela više od dva desetljeća duga saradnja ovih gradova.

Gradonačelnik Rijeke Filipović izrazio je zadovoljstvo formaliziranjem dugogodišnje saradnje dva grada koje veže niz sličnosti, od činjenice da su treći gradovi po veličini u svojim državama, Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, do toga da se radi o gradovima koji njeguju multikulturalnost i poštivanje različitosti. „Bivši gradonačelnici Rijeke i Tuzle, Obersnel i Imamović dali su veliki pečat identitetu gradova kojima su bili na čelu više od dvadeset godina. Vjerujem da će provedba aktivnosti koje proizlaze iz ovog sporazuma donijeti obostrane koristi građanima grada Rijeke i grada Tuzle“, poručio je riječki gradonačelnik Filipović, poručivši kako građani Tuzle u Rijeci uvijek imaju dobrog prijatelja i saradnika.

Područja za saradnju su mnogobrojna, od saradnje u vezi sa realizacijom projekata financiranih sredstvima EU pa sve do projekata iz djelokruga nadležnosti jedinica lokalnih samouprava, kulture i sporta, obrazovanja, zaštite okoliša, urbanizma, ekonomskog razvoja, turizma, novih tehnologija, razmjene iskustava i dobrih praksi vezanih uz politiku za mlade te aktuelnih razvojnih projekata. Gradonačelnik Tuzle Lugavić istakao je kako je velika čast potpisivanjem sporazuma formalizirati dugogodišnju dobru saradnju u području privrede, kulture, sporta i civilnog društva. „Ovaj današnji čin predstavlja još jedan korak dalje u pravcu njegovanja tradicije dobrosusjedskih odnosa, s obzirom na to da su sugrađani i sugrađanke iz Tuzle koji žive u Rijeci puni odličnih dojmova o gradu punog ljubavi i velikog srca, u kojem se osjećaju kao kod kuće i u kojem uživaju sva građanska prava. Puno je poveznica koje povezuju Rijeku i Tuzlu, a jedna od njih je tradicija njegovanja različitosti i različitog. Ono čime se posebno ponosimo jest tradicija antifašizma, jer je antifašizam pojam koji obuhvaća i toleranciju i poštivanje različitosti“, kazao je gradonačelnik Lugavić.

Bivši gradonačelnik Rijeke Obernsel istakao je kako je saradnja dva grada u protekla dva desetljeća intenzivna u svakom pogledu. „Tuzla i Rijeka imaju jako puno sličnosti. Oba grada su kroz svoju povijest bila prepoznata kao jaka industrijska sjedišta, a kroz tranziciju smo morali mijenjati koncepte razvoja grada i mislim da su i Rijeka i Tuzla to uspješno odradili u ovih 20-ak godina. Smatram da je sad pred Rijekom i Tuzlom neko novo razdoblje, u kojem se stvara neki novi gospodarski segment, koji će primarno biti baziran na novim tehnologijama. I Tuzla i Rijeka su bili gradovi u kojima je turizam bio misaona imenica, a zadnjih desetak godina to se promijenilo u oba grada. Siguran sam da će potpis sporazuma rezultirati dodatnom suradnjom naša dva grada, koji su prije svega slični po ljudima koji žive u tim gradovima, ljudima koji su otvorenih pogleda i koji prihvaćaju svakoga tko u grad dolazi s dobrom voljom, ne razmišljajući o nacionalnoj, vjerskoj pripadnosti ili bilo kojoj drugoj pripadnosti“, poručio je Obersnel.

Prije samog potpisivanja sporazuma o saradnji dva grada govorio je i bivši gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, danas zastupnik Zastupničkog doma BiH. „Vjerujem da je sve, od atoma do kozmosa, sačinjeno od različitosti. Kada među različitostima vlada harmonija, svi imamo priliku da nam bude dobro. Kad zavlada disharmonija, tad nikome ne bude dobro. Lakše je kad je disharmonija, treba zaslužiti, treba se truditi da je harmonija. Zato treba stvarati metodu harmonizacije među razlikama, a da osnova te metode bude povjerenje, prijateljstvo, suradnja, dobrota, ljubav, poštovanje. Građani i gradonačelnici Rijeke i Tuzle krajem prošlog stoljeća i prva dva desetljeća Rijeke i Tuzle su to znali, kao što to znaju i danas, i to je jedna snaga kontinuiteta. Želim da prijateljstvo, suradnja, međusobno poštovanje, zajednički rad i ljubav građana Rijeke i Tuzle vječno traju“, poručio je Imamović.

Potpisivanju su prisustvovali i predsjednica Gradskog vijeća Grada Rijeke Ana Trošelj, privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i mjesnu samoupravu Grada Rijeke Verena Lelas Turak, pomoćnica gradonačelnika Tuzle za Službu za opću upravu i zajedničke poslove Asja Kravić, članovi Odbora za međugradsku i međunarodnu suradnju Gradskog vijeća Grada Rijeke i drugi.

(TIP)