Kada zdravi žele u bolnicu

Univerzitetsko-klinički centra Tuzla bio je i ostao plijen stranaka na vlasti. Stranke su se mijenjale, ali njihov tretman ove zdravstvene ustanove ostajao je isti. Kantonalna vlast želi zadržati potpunu kontrolu nad UKC-om, isključujući Federalnu kao suvlasnika. Ona tuzlanska, ali i Vlada Federacije žele svoj menadžment i zbrinjavanje stranačkih kadrova. Ko dođe u UKC, ima samo jednu želju, da OZDRAVI. A političku bolest ZA KONTROLOM ne liječe upravljačke strukture ni direktori, a ni DOKTORI.

“Glasanje je završeno te konstatujem da je sa 18 glasova ZA,4 protiv, ništa suzdržanih odluka dobila potrebnu većinu“, kaže, Žarko Vujović, predsjednik Skupštine TK (DF).

Ovako je Skupština Tuzlanskog kantona na hitnoj sjednici ekspresno poništila odluku iz 2013.godine o preuzimanju osnivačkih prava nad UKC Tuzla. Takvom odlukom tada je Kantonalna skupština preuzela prava i obaveze osnivača UKC-a zajedno sa Federacijom. Poništavanjem takve odluke direktno je prekršen Zakon o zdravstvenoj zaštiti Federacije koji jasno definiše da osnivači univerzitetsko-kliničke bolnice mogu biti kanton i Federacija,a nikako samo kanton. Spornu odluku u ime skupštinske većine je predložio SDA-ov zastupnik Smajo Mandžić.

“Stavlja se van snage odluka o preuzimanju osnivačkih prav nad UKC Tuzla službene novine TK 12/13.”, kazao je Mandžić.

Protiv takve nezakonite odluke bila je skupštinska opozicija koju predvodi SDP. Upozorili su da kantonalna vlast na mišiće želi isključiti Federaciju iz kompletnog procesa imenovanja upravljačkih struktura koji je zagarantovan federalnim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i odlukom Federalnog parlamenta o preuzimanju suosnivačkih prava.

“Vi u stvari želite da isključite Federaciju iz načina imenovanja menadžmenta i da to zadržite na nivou kantonalne vlade, ali kao da ništa ostalo ne bude promijenjeno. Mislim da ovo što radite nije dobro. Vi to, Softiću, jako dobro znate. Ovo ulazi u jedan vid pravnog nasilja“, izričit je Dževad Hadžić, predsjednik Kluba SDP u Skupštini TK.

Predsjednik Upravnog odbora UKC-a Tuzla Emir Softić se pravdao neodgovornim odnosom federalnog nivoa vlasti prethodnih godina. Mada je njega u Upravni odbor imenovala Federalna vlada. Softić je upozorio da Vlada Federacije nikada nije pokazala interes da potpiše ugovor o međusobnim pravima i obavezama osnivača UKC-a koji je preciziran odlukama kantonalnog i federalnog parlamenta.

“Federacija ne želi da zaključi iz određenih razloga ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Federacije i kantona kao osnivača ove ustanove. Registracija je ostala onakva kakva je bila prije, jer je uslov za novu registraciju bio upravo zaključenje ovog ugovora“, navodi Softić.

“Kolega Softić, vi imate rješenje da ste član Upravnog odbora potpisan od strane Federlane vlade, jel tako. A ovdje nam govorite kako Federalna vlada nema ništa potpisano s Vama. Znači, vi ste imenovani od strane Federalne vlade. U slučaju da isključite, a vidimo da hoćete da isključite, onda je ovo kantonalna bolnica. Ljudi, znate li šta radite“, kaže Hadžić.

Odmah je reagovala Federalna vlada i premijer Nermin Nikšić koji je upozorio na štetnost odluke u Kantonalnoj skupštini.

“Gubitkom statusa univerzitetsko-kliničke bolnice i vraćanjem na nivo kantonalne bolnice građani TK ostaju uskraćeni za pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite na tercijarnom nivou, a studenti Medicinskog fakulteta u Tuzli za dodiplomsku i postdiplomsku nastavu, kao i naučno-istraživački rad”

Nikšić je zatražio od resornog ministra da predloži mjere koje su neophodne za zaštitu interesa Federacije u UKC Tuzla, osiguranje kontinuiranog poslovanja i zaštitu pacijenata, posebno naglasivši potrebu uključivanja federalnog pravobranioca koji bi trebao da podnese krivičnu prijavu zbog zaštite interesa Federacije. Resorni ministar tvrdi da je zatražio sve potrebne informacije od nadležnih u Tuzlanskom kantonu, a nakon stručne analize će biti poznato šta će konkretno poduzeti i na koji način će biti zaštićeni interese Federacije.

“Mi sad ne možemo davati nikakve kvalifikacije dok ne dobijemo odgovor. Odmah smo promptno reagirali i očekujemo ga što prije. Sam trenutak traži da se to što prije počne rješavati”, poručio je Nediljko Rimac,  ministar zdravstva FBiH (HDZ BIH).

Struka je jasna. Neracionalna odluka vlasti u Tuzlanskom kantonu može imati nesagledive štetne posljedice koje mogu dovesti do kraha zdravstvenog sistema.

“Kad izgubite formu organizacije po kome je uređeno i poslovanje i rukovođenje institucijom univerzitetske-kliničke bolnice, izađete jednostrano iz te priče vi niste više po zakonu univerzitetsko-klinička bolnica. Mi ćemo morati određene tercijalne usluge koje mi možemo raditi kadrovski, ali kako ćemo ih naplatiti kada nas zakon ne prepoznaje kao tercijarni nivo zdravstevne zaštite.Kako ćemo realizirati visoko diferencirane procedure, povuči novac iz prioritetnih, vertikalnih programa finansiranja zdravstvene zaštite, to se neće moći desiti”, tvrdi Zijah Rifatbegović, profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli.

Zanimljivo je da Kantonalna vlada nije predložila spornu odluku. Mada podržava stavove skupštinske većine.

“To je odgovor Skupštine, organa TK koji ima pravo da na taj način postupi. Dakle, oni su smatrali da je ovo način kako da skrenemo pažnju na ono što se dešava na UKC-u i da vjerovatno na određeni način privolimo drugu stranu, drugog suosnivača na razgovore koji moraju da se dese”, rekao je Irfan Halilagić, premijer TK (SDA).

Predsjednik Kantonalne skupštine Žarko Vujović kaže da je to odgovor vlasti u TK na već ranije donesenu odluku Federalne vlade o obustavi konkursnih procedura na UKC-u Tuzla.

“Došao je dekret ravan onome 45., 46. godine po kojima kaže zaustavljaju se svi konkursi. Na osnovu čega može neko zaustavljati život u nekoj instituciji u kojoj on nije čak ni potpisao sporazum. Čak nije donio jednu KM. I naravna stvar moralo se reagovati”, istakao je Vujović.

Menadžment UKC-a nije zabrinut zbog štetnih odluka koje mogu dovesti do finansijskog kraha UKC-a koji dobija značajna višemilionska sredstva sa federalnog nivoa vlasti na osnovu Zakona o finansijskoj konsolidaciji i restruktuiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji.

“Nakon ove odluke Skupštine ništa značajno se ne mijenja, za naše građanstvo. Ne prekida se ništa što već nije postojalo”, pojasnio je Denijal Tulumović v.d. direktor UKC Tuzla.

Bez potpisivanja sporazuma o međusobnim pravima i obavezama osnivača, vlast u TK više ne želi da sudjeluje u tom procesu.

“Mi želimo da se napiše sporazum. I nismo protiv toga da se to ne napiše. Da se preuzmu prava i obaveze, organi upravljanja itd. Ne možemo trpiti neku torturu koja znači mi smo došli na vlast, e od danas počinjenje, mi ćemo uzeti sablju i radićemo šta god hoćemo”, iznio je Vujović.

Svoju verziju nacrta sporazuma su uputili bivšoj Federalnoj vladi koju je predvodio Fadil Novalić koja je, kao i sve prethodne, gurala ovaj problem pod tepih.

“Mislim da je to glavni problem svih ovih 10 godina. Što su Vlade Federacije, bez obzira u kojem sazivu da su bile ignorisale tu činjenicu odnosno ignorisale zakonsku obavezu da oni preuzmu i dio obaveza kada je u pitanju funkcionisanje, dio finansijskih obaveza kada je u pitanju funkcionisanje UKC-a Tuzla.”, dodaje Halilagić.

Opozicija i politički analitičari upozoravaju da odluka kantonalne vlasti može imati katastrofalne posljedice.

“Mi zbog toga ne možemo učestvovati, ne možemo ostvarivati prava po Zakonu o konsolidaciji univerzitetskih kliničkih centara, gdje smo već neke stvari ostvarili. Mnogo važnije pitanje, šta ćemo sa pacijentima. Šta ćemo sa nivoa zaštite koji se gubljenjem tog statusa gube i programi”, upitao je Slađan Ilić, potpredsjedavajući Doma naroda FBIH (SDP).

“Ovdje se radi ne samo o miješanju politike u nešto gdje politici nije mjesto već i o tome da se namire privatni, tajkunski, minderski interesi u onome što je u krajnjem slučaju šteta za građane, za pacijente”, ocijenio je Zlatko Dukić, politički analitičar.

Vlast u TK je nezadovoljna načinom na koji je federalna vlast u prethodnom mandatu koju su predvodili SDA i HDZ podijelila novce iz federalnog budžeta za finansijsku konsolidaciju zadravstvenih ustanova u Federaciji, napominjući da je UKC Tuzla bio zapostavljen u odnosu na Sveučilišnu-bolnicu Mostar.

“KBC Mostar za sanaciju dugovanja dobila 60, a dva klinička centra, tuzlanski i sarajevski, tačno 60. Jer je bilo pola Hrvatima, pola Bošnjacima. Morate vidjeti ko glavnu ulogu vodi u Federaciji. Vodi HDZ, HNS. Oni su totalni vladari FBIH”, smatra Vujović.

“Već tu smo mi potcjenjeni. Plaćani su redovno porezi na plaću. A u nekim od ovih ustanova postoji preko 80 miliona maraka duga po ovom osnovu. I ne budu sankcionisani”, dodaje Tulumović.

Zbog toga su skeptični da će sporazum o međusobnim pravima i obavezama biti potpisan u skorije vrijeme.

“Zašto neće da se potpiše sporazum, zato što istovremeno treba da se potpišu tri sporazuma, sa KCUS i KBC Mostar. Zašto, KBC Mostar neće nikad pristati na taj sporazum. Zato što oni imaju ministra zdravstva i finansije,i oni određuju kako će se novci dijeliti u Federalnom parlamentu i federalnom budžetu”, prokomentirao je Vujović.

Godinama su na UKC-u u Tuzli na sceni bila dva statuta. Imenovanja mendžmenta su vršena suprotno federalnom Zakonu o zadravstvenoj zaštiti. Nakon inspekcijske kontrole, Federacija je konačno dobila svoje predstavnike u upravljačkim strukturama.

“Mnoge su vlade bile, vjerovatno koje su jedne drugima kompatibilne, a nisu rješavale ova pitanja .I nisu ga ni riješile. Sličan smo mi odnos imali i sa prethodnom vladom”, kaže Halilagić.

Bez obzira na to, vlast u TK kada je uvidjela da gubi potpunu kontrolu nad UKC-om odlučila je da svoje pozicije i uticaj brani kršeći zakon.

“Nas nepotpisivanje međuosnivačkog ugovora ne abolira, niti nam daje, niti nas ohrabruje da mi ulazimo u proceduru koja je potpuno vanzakonska”, priča Rifatbegović.

Na UKC-u je donedavno skrivan dupli dug. Trenutna dugovanja su nešto manja od stotinu miliona maraka. 49 miliona maraka su dugovanja prema dobavljačima. Višegodišnji problemi oko rješavanja pravnog statusa UKC-a i suvlasničkih prava imaju i druge refleksije.

“Nazadovanje sa statusom univerzitetsko-kliničkog centra podrazumijeva otvaranje vrata tajkunima koji su se zadužili SDA-u i kojima SDA mora vratiti tako što će dugogodišnju ideju o izgradnji urgentnog centra u UKC-u sa podzemnim garažama dati u privatne ruke”, dodaje Dukić.

Vlast ne skriva da takvi interesi već postoje.

“UKC ima velike dugove. I da praktično neki od tih ljudi koji imaju preko 10 miliona ulog praktično u kliničkom centru jer im je klinički centar dužan u određenom trenutku mogu da traže određena suosnivačka prava. Mada to nije u skladu sa zakonom”, ističe Tulumović.

“On apsorbuje veliku količinu novca,150-200 miliona maraka. Tamo gdje je novac, tamo su interesi”, smatra Vujović.

UKC je u svim strukturama vlasti bio atraktivan politički plijen za kojeg su se u različitim periodima otimale vladajuće stranke. Njihovi stavovi i kada je u pitanju rješavanje statusa UKC-a su ovisili o tome da li su vlast ili opozicija. Vlast u TK u svim mandatima nikada nije skrivala namjere o potpunoj kontroli nad UKC-om.

“To je zato što se UKC očigledno odredio i u vladajućoj i u opozicionoj vizuri kao plijen. Kao dakle lovina koja se u borbi za vlast i za poziciju u vlasti pretvara u dobitak odnosno u kapital”, navodi Dukić.

A ovo je rješenje koje je omogućava UKC-u da zadrži univerzitetski status. Univerzitet u Tuzli mu je dodijelio naziv univerzitetska bolnica na osnovu kojeg je upisan u registar univerzitetskih bolnica Federacije koje vodi Univerzitet u Tuzli na period od pet godina. Nedavno je UKC Tuzla potpisao ugovor sa Univerzitetom u Tuzli koji omogućava studentima medicine sticanje praktičnih znanja.

“Praktično mi smo po tom univerzitetsko-klinička bolnica. I niko više ne može postaviti pitanje da ovdje studenti ne mogu normalmo da dobivaju časove. Da odrađuju vježbe”, dodaje Tulumović.

Takav ugovor sa UKC-om Tuzla od 2015.godine do danas ima privatni Evropski univerzitet Kallos u Tuzli. Potpisan je čak sedam godina prije nekog što je državni Univerzitet u Tuzli takav sporazum potpisao sa UKC-om.

“Porazna je činjenica da je bio potpisan ugovor sa privatnom ustanovom, a da nije bio sa univerzitetom”, kaže Tulumović.

Zbog određenih propusta Medicinskom fakultetu Evropskog univerziteta Kallos oduzeta je licenca za rad od naredne akademske godine.

“Komsija je dala negativno mišljenje. Na osnovu tog mišljenja ministarstvo je sredinom decembra donijelo rješenje po kojem se Univerzitetu Kallos ne izdaje licenca za pomenuta dva studijska programa”, objasnio je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja TK (SDA).

“Nemogućnost upisa studenata na ove studijske programe vrijediće od akademske 2023/2024 godine. Nadležni inspektor za visoko obrazovanje i nauku je izvršio inspekcijski nadzor i utvrdio je određena odstupanja u smislu realizacije nastave u odnosu na objavljeni raspored na web stanici ove visokoškolske ustanove”, kaže Vesima Malkić Čičkušić, glavni inspektor za obrazovanje u TK.

Bez obzira na to ugovor Kallosa sa UKC-om nije raskinut. Menadžment UKC-a će reagovati tek ako budu službeno obaviješteni. Kada će UKC dobiti novi menadžment nije poznato. Bez saglasnosti Vlade Federacije ne može biti imenovan u skladu sa zakonom. Stranke koje su vlast na nivou Federacije, opozicija su u TK. A one koje su vlast u TK, opozicija su na višim nivoima vlasti. Njihova politička sukobljavanja i borba za potpuno kontrolu nad UKC-om mogla bi skupo koštati pacijente i građane u TK koji se svakodnevno suočavaju sa brojnim problemima i katastrofalnim uslovima u sistemu zdravstvene zaštite.

(TIP/Izvor: federalna.ba/Autor: Omer Hasanović/Foto: Arhiva)