Vlade FBiH i RS dogovorile sedam stvari

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković kazao je u četvrtak novinarima u Banjoj Luci, nakon četvrte zajedničke sjednice vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, da su razmatrana brojna pitanja koja se tiču privrede, međunarodne saradnje i sigurnosti te obrazovanja i kulture i da je dogovorena  buduća saradnja na ovim temeljima.

Zahvalio je federalnom premijeru Nerminu Nikšiću koji je reagirao na njegovu inicijativu da se ova sjednica organizira.

Kaže da je usvojeno nekoliko zaključaka, iz sedam oblasti, ali postoje još brojne stvari koje će rješavati u budućnosti. Višković je napomenuo  da neće uvijek biti moguće postići dogovor o svim pitanjima, “ali ako ne razgovaraju neće se ni dogovoriti”.

“Nezaobilazna tema za sve nivoe vlasti je odlaganje nuklearnog otpada u Trgvoskoj gori. Naši resori zajedno su usaglasili da iz BiH ide jedan glas i da se uključi nadležno ministarstvo s nivoa BiH kako bi se onemogućilo odlaganje nuklearnog otpada u Trgovskoj gori. Razgovarano je i o izgradnji brzih saobraćajnica te autoputa Beograd-Sarajevo-Beograd. Usvojili smo i zaključak da je neophodna koordinacija i saradnja agencija za bezbjednost. Kada je riječ o obrazovanju, smatramo da ima prostora da se pogotovo u sferi nauke napravi još bolja konekcija unutar BiH i da se tu prave pomaci. Nije bilo nijednog resora kojeg se nismo dotakli. Neke zaključke nismo danas. Ali ćemo i te usvojiti”, rekao je Višković.

Naglasio je da su resorni ministri također razmijenili kontakte te je dogovoreno da sve ono što resorna ministarstva dogovore u okviru svojih nadležnosti za dobrobit svih građana u Bosni i Hercegovini neće biti problem da predsjednici vlada i vlade prate te dogovore.

Dogovoreno je da se uvede zabrana izvoza oblovine s prostora BiH te je rečeno da bi Vijeće ministara trebalo donijeti i trajnu zabranu jer bh. drvoprerada treba takvu sirovinu i znatno se povećava vrijednosti drveta kada dođe do finalne prerade.

Razgovarano je i o pitanju odlaganja nuklearnog otpada u bliznini bh. granice te je rečeno da će se to morati onemogućiti.

Entitetski premijeri smatraju da se u oblasti obrazovanja može mnogo toga postići, posebno u naučnoj sferi, kako bi se napravila konekcija unutar BiH, a rečeno je i da bi se u budućnosti trebali dogovarati zajednički projekti za finansiranje.

Foto: Fena

Premijer Federacije BiH Nermin Nikšić je istakao kako ovo “nije bila nikakva međudržavna posjeta već radna sjednica dvije entitetske vlade kao najodgovornijih ljudi za rješavanje stvarnih životnih problema građana”.

Kazao je kako je bitno da su se usaglasili u vezi dvije teme – zabrana izvoza oblovine i zajednički nastup za problem Trgovske gore.

“Atmosfera je bila konstruktivna i dobra, bila je lagana. Važno je da imamo pozitivnu atmosferu i opredjeljenje da radimo u korist svih građana BiH. Neka nas ne cijene po ovome što pričamo danas već po rezultatima rada ove dvije vlade. Sastajat ćemo i ubuduće i razgovarati i oko tema oko kojih ćemo, kako je Višković rekao postići teško konsenzus, ali dosta je valjanja u blatu. Iskazali smo spremnost da radimo zajedno. Treba stvoriti pretpostavke da se ljudi počnu vraćati u BiH”, rekao je Nikšić.

Višković je, odgovarajući na pitanja, rekao kako su govorili i o južnoj i istočnoj interkonekciji te da je dogovoreno da neće blokirati projekte jedni drugih.

“RS nema ništa protiv južne interkonekcije, ali i s druge strane smo dobili jasnu poruku da nemaju ništa protiv istočne interkonekcije. Pomenuli smo se energetske projekte, autoputeve itd. Nismo se dotakli aerodroma u Trebinju”, rekao je Višković.

Nikšić je dodao kako se razgovaralo i o tome da se Aerodrom Sarajevo stavi u funkciju Jahorine i Bjelašnice kako bi što više turista došlo na željene destinacije.

(TIP/Izvor: FenaN1/Foto: N1)