Vlada TK: 600.000 KM za izgradnju zgrade Općinskog suda u Lukavcu

Izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava Vlada nastavlja svoje aktivnosti na planu kapitalnih investicija. Uvrštavanjem ukupno 600.000 KM za kupovinu zemljišta, nabavku Glavnog projekta i pratećih elaborata, te plaćanje naknade po osnovu rente za izgradnju zgrade Općinskog suda u Lukavcu u ovaj Program Vlada se približava ispunjenju još jedne od mjera iz Ekspozea premijera Halilagića. Također u Program su uvrštena i sredstva u iznosu od 180.000 KM za dogradnju II sprata na zgradi Općinskog suda u Srebreniku.

Zaključkom Vlada Tuzlanskog kantona je u četvrtak  zadužila Ministarstvo finansija da pokrene proceduru izrade Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu i Izmjena i dopuna Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu u cilju usklađivanja prihoda i primitaka sa ostvarenim prihodima za period 01.01.-31.05.2023.godine, te procjenom do kraja 2023. godine, kao i usklađivanje rashoda i izdataka sa procijenjenim prihodima. Također, Vlada je dala usmjerenja Ministarstvu u kojem smjeru da djeluje u smislu izmjena i dopuna Budžeta.

Na današnjoj vanrednoj sjednici Vlada je prihvatila tekst Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza između Vlade Tuzlanskog kantona i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona po pitanju prestanka plaćanja premije osiguranja od strane osiguranika u toku 2023. godine. Radi se o realizaciji mjere iz ekspozea premijera Halilagića, a u smislu čega su građani upućeni da više ne plaćaju premiju osiguranja.

Kao odgovor na zahtjeve JU MSŠ Kalesija i JU MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj, ali i potrebe tržišta rada Vlada je danas, s ciljem omogućavanja upisa dodatnog broja učenika dala saglasnost na Odluku Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona o dopunama Plana upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2023/2024. godinu. Ovim izmjenama omogućeno je da se u JU MSŠ Kalesija upiše dodatno odjeljenje za stručno zanimanje i zvanje električar, dok je u JU Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj omogućen upis odjeljenja za stručno zvanje i zanimanje tehničar elektroenergetike.

(TIP/Foto: Arhiva)