Lugavić i Kleck o gradnji Centra za demokratiju i aktivno građanstvo u Tuzli

Gradonačelnik Grada Tuzle dr.sc. Zijad Lugavić sa saradnicima, u Gradskoj upravi održao je sastanak sa  projekt mendžericom iz Freudenberg fondacije iz Njemačke i  projektnim timom Fondacije tuzlanske zajednice na temu prezentacije projekta gradnje Centra za demokratiju i aktivno građanstvo. s naglaskom na ulogu projekt menadžerice Kleck u ostvarenju projekta.

Projekt “Jačanje demokratske kulture i civilnog sektora u Tuzlanskom kantonu” je prošle godine odobren i finansiran od strane Freudenberg fondacije, Njemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj-BMZ, te Fondacije tuzlanske zajednice u saradnji sa Gradom Tuzla.

Tokom pripreme projekta, potpisan je Sporazum o saradnji s Gradom Tuzla, a nakon što je Gradsko vijeće dalo jednoglasno odobrenje u februaru ove godine, potpisan je i Ugovor o gradnji objekta Centra za demokratiju i aktivno građanstvo u ulici Kojšino 17. Sredstva za gradnju objekta su osigurana unutar okvira ovog projekta.

Gradonačelnik se zahvalio Fondaciji tuzlanske zajednice, i cijelom timu na aktivnostima u pripremi potrebne dokumentacije, a posebno projekt menadžerici dr. Moniki Kleck čija je uloga bila ključna za realizaciju projekta.

(TIP)