Počeli radovi na izradi termo fasade na objektu Osnovne škole Banovići

Trenutno se izvode radovi na izradi termo fasade na objektu Javne ustanove Osnovna škola Banovići. Ovim projektom planirano je postavljanje fasade na prednjoj strani škole i donjem, drugom dijelu objekta. Radove izvode radnici firme GPP „Banovići“ d.o.o. Banovići i njihova ukupna vrijednost je 110.208,31 KM (sa PDV-om). Počeli su 27. marta, a rok za implementaciju projekta je 90 dana. Općina je uradila predmjer i predračun, a projekat u cijelosti finansira Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona (Vlada TK).

Navedeni projekat je od velikog značaja za OŠ Banovići imajući u vidu da će se njegovom realizacijom poboljšati uvjeti za rad i boravak djece, a plan menadžmenta je da se do kraja godine projekat u potpunosti realizuje, odnosno cijeli objekat utopli. Ovom prilikom iskazali su zahvalnost Općini na pruženoj podršci i pomoći kroz ovaj ali i druge projekte.

Naime, općina Banovići je ranije u OŠ Banovići finansirala renoviranje i opremanje namještajem nekoliko učionica – kako u centralnom objektu tako i u područnoj školi Repnik. Također, sa 30.000,00 KM učestvuje u projektu „Srcem za teren“, koji se zajednički realizuje sa World Vision International u BiH, Udruženjem mladih „BaUM“ i školom.

(TIP)