Banovići: Sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica potpisan sporazum o udruživanju sredstava za realizaciju dva projekta

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, općina Banovići i Medžlis Islamske zajednice Banovići usuglasili su se u pogledu udruživanja finansijskih sredstava i načina realizacije zajedničkog projekta „Administrativno-poslovna zgrada Medžlisa sa obdaništem“ na području općine Banovići. S tim u vezi, potpisali su sporazum o udruživanju sredstava za nastavak realizacije navedenog projekta, sa jasno definisanim obavezama. Prema Sporazumu Federalno ministarstvo i Općina osigurat će potrebna finansijska sredstva, a Medžlis projektnu dokumentaciju i neophodne dozvole.

Za drugu fazu radova na administrativno-poslovnoj zgradi Medžlisa Islamske zajednice Banovići obezbijeđena su sredstva u iznosu od 150.000,00 konvertibilnih maraka. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica izdvojit će 100.000,00 KM, a općina Banovići 50.000,00 maraka.

Federalmo ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je općini Banovići odobrilo i finansijska sredstva u iznosu 184.400,00 KM u svrhu sufinansiranja projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje puta (dionica) Selo II – Ramići“.

(TIP)