Vlada RS-a prekida saradnju s američkom i britanskom ambasadom u BiH

Vlada Republike Srpska danas je usvojila Informaciju o prekidu saradnje sa američkim i britanskim diplomatama u BiH zbog ‘antidejtonskog djelovanja’.

Kako je objavio Sektor za informisanje Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske, Vlada RS-a konstatuje da je Republika Srpska prisiljena prekinuti saradnju sa diplomatama obje ambasade, te s tim u vezi traži od institucija Republike Srpske, predstavnika Republike Srpske u institucijama na nivou BiH, organa lokalne samouprave u Republici Srpskoj, kao i drugih javnih organa da ne sarađuju sa ambasadama SAD-a i Velike Britanije.

Kako se navodi, Vlada RS-a je uvjerena da ovakvo djelovanje ambasada SAD i Velike Britanije nije u skladu sa zvaničnim politikama SAD-a i Velike Britanije prema BiH i stava je da prekid saradnje traje sve dok ambasade SAD-a i Velike Britanije ne prekinu praksu miješanja u unutrašnje stvari u BiH.

Vlada RS-a smatra da je obaveza ambasada SAD-a i Velike Britanije da se ne miješaju u unutrašnje stvari drugih država što se odnosi i na Bosnu i Hercegovinu u kojoj su oni samo diplomatski predstavnici. Vlada RS-a će obavijestiti nadležne institucije SAD i Velike Britanije o prekidu saradnje sa ambasadama SAD-a i Velike Britanije zbog njihovog antidejtonskog djelovanja i kršenja međunarodnog prava, Povelje Ujedinjenih nacija i Bečke konvencije o diplomatskim odnosima.

Vlada RS-a će Informaciju o prekidu saradnje sa američkim i britanskim diplomatama u BiH zbog antidejtonskog djelovanja i zaključak dostaviti Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Vlada RS-a danas je, u nastavku 13. sjednice, utvrdila i nacrt zakona o posebnom registru i javnosti rada neprofitnih organizacija.

Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske uredio je pitanja osnivanja, postupak registracije, unutrašnju organizaciju i prestanak rada, s tim da oblast javnosti rada nije regulisao. RS do danas nije uredila posebnim zakonom oblast javnosti rada neprofitnih organizacija, njihovo političko djelovanje, objavljivanje finansijskih izvještaja, vođenje poslovnih knjiga kao i nadzor nad zakonitošću rada i ostale odredbe o radu neprofitnih organizacija, navodi se u saopštenju.

Nepostojanjem zakona kojim se propisuje oblast javnosti rada neprofitnih organizacija, njihovo političko djelovanje, objavljivanje finansijskih izvještaja, vođenje poslovnih knjiga kao i nadzor nad zakonitošću rada i ostale odredbe o radu neprofitnih organizacija, stvaraju se pretpostavke za urušavanje pravnog sistema i ustavnog uređenja Republike Srpske i čine štetne posljedice na rad organa i organizacija Republike Srpske, objavio je Sektor za informisanje.

(TIP/Izvor: Agencija Anadolija/Foto: Vlada RS)