U okviru GŠCZ Tuzla formirana Gorska služba spašavanja

U srijedu  je održana prva sjednica Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla. Između ostalog, razmatran je Izvještaj o realizaciji programa aktivnosti gradskog štaba za 2022. kao i program aktivnosti za 2023. godinu. Važno je istaknuti da je razmatrana Informacija o formiranju Gorske službe spašavanja.

˝Ova služba je prijeko potrebna, a ista je formirana u okviru Štaba civilne zaštite Tuzla˝, kazao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle i komadant Gradskog štaba civilne zaštite Tuzla, sumirajući informacije sa sjednice. Dodao je da je cilj da se što bolje opremi služba, omasovi i da se pruži što bolja edukacija spasioca.

Na sjednici je usvojen Izvještaj o realizaciji Programa aktivnosti GŠCZ Tuzla za 2022.godinu i Program aktivnosti GŠCZ Tuzla za 2023.godinu. Razmatran je i usvojen Prijedlog Projekata prevencije koji će se sufinansirati iz sredstava zaštite i spašavanja, tokom 2023.godine koji se odnose na prioritetne oblasti zaštita okoliša što obuhvata zaštitu od klizišta, od poplava, od suše i druge preventivne mjere iz oblasti okoliša i zaštita i spašavanje životinja, a u slučaju potrebe provodit će se i druge mjere, zavisno od potencijalne opasnosti.

Štab je dao pozitivno mišljenje na Godišnji plan korištenja sredstava planiranih po osnovu posebne naknade za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća u gradu Tuzli, za 2023.godinu uz uputu da se utrošak sredstava za preventivne mjere zaštite i spašavanja finansira u skladu sa članom 5. Federalne Odluke o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Štab je prihvatio Prijedlog liste lokacija za poduzimanje interventnih sanacionih mjera i Plan Programskih aktivnosti JP RTV 7 doo Tuzla kao službe zaštite i spašavanja služba za informisanje, u cilju informisanja, prevencije i edukacije stanovništva Grada Tuzle, za 2023.godinu. Posebna pažnja je posvećena organizovanju službe zaštite i spašavanja Grada Tuzle – Gorska služba spašavanja kao još jedne gradske službe zaštite i spašavanja, za čije formiranje se ukazala potreba razmatranjem Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća Grada Tuzle, koja je izrađena i usvojena Zaključkom broj: 02/04-A11975-2021 od 2.08.2021.godine.

Dogovoren je nastavak sjednice za 28.3.2023.godine na kojem će biti razmatrani dokumentima kojima se osigurava zaštita i spašavanje građana od ugriza pasa i pojave bjesnila i drugih zoonoza, osiguranja vode za snabdjevanje građana i životinja u mjesnim zajednicama u kojima nije dostupna, te stvaranja uslova i obezbjeđenje specijalnog vozila za evakuaciju i prevoz invalidnih osoba. Radi što efikasnije realizacije ovih aktivnosti, traženo je koordinisano reagovanje svih nadležnih službi i dostavljanje prijedloga rješenja za narednu sjednicu Štaba.

(TIP/Video: RTV7)