Odluka o budžetu FBiH za 2023. godinu ove sedmice u parlamentu

Ovogodišnji entitetski budžet, kojeg je predložila Vlada Federacije BiH u iznosu većem od 6,7 milijardi KM, trebali bi razmatrati poslanici i delegati Federalnog parlamenta na sjednicama Predstavničkog i Doma naroda koje su zakazane za 25. i 27. januara.

Nakon konstituirajuće sjednice Predstavničkog doma, predsjedavajuća Mirjana Marinković-Lepič, sazvala je prvu redovnu sjednicu ovog doma na čijem se predloženom dnevnom redu nalazi budžet Federacije BiH za 2023. godinu.

Zakon o budžetima Federacije propisuje da, ukoliko oba doma Parlamenta FBiH ne donesu budžet prije početka fiskalne godine, nastavlja se finansiranje poslova, funkcija i programa korisnika budžeta na osnovu odluke o privremenom finansiranju i to najduže za prva tri mjeseca.

Ako se potom budžet ne usvoji najkasnije do 31. marta, prestaju sva finansiranja iz budžeta.

Kako će o ovogodišnjem budžetu glasati poslanici vidjet će se na sjednici Predstavničkog doma u srijedu 25. januara, dok se delegati trebaju izjasniti u petak 27. januara na vanrednoj sjednici Doma naroda, koja će se održati nakon nastavka konstituirajuće sjednice ovog doma.

U Prijedlogu budžeta, u iznosu od 6,7 milijardi KM, stoji da je on za 20,1 posto, odnosno za nešto više od 1,1 milijardu KM veći od prošlogodišnjeg.

Jedan od ključnih prioriteta pri planiranju budžetskih sredstava za narednu fiskalnu godinu bilo je osiguranje stabilnosti u isplatama penzija, boračkih i socijalnih naknada, te drugih davanja predviđenih budžetom Federacije BiH.

Pojedinačno posmatrano, najveće povećanje se odnosi na isplatu penzija po više različitih zakonskih osnova i to za 665 miliona KM.

(TIP/Izvor: Fena)