Platforma Gdjeizaci.ba: Od noćnih izlazaka do kulturnih dešavanja

Nedavno je u javnost puštena nova turističko-informativna platforma “Gdjeizaci.ba”. Zamišljena je kao platforma za podjelu pozitivnih informacija sačinjena iz web platforme gdjeizaci.ba, Turističkog vodiča (štampano izdanje) i radijskog koncepta koja promoviše svoje partnere tokom cijele godine.

Gdje izaći je vodič za slobodno vrijeme, putovanja, korisne informacije o dešavanjima, edukacijama, kulturnim projektima i događajima, festivalima i koncertima, koji za cilj ima da izgradi publiku i približi mogućnosti lokalnom stanovništvu, dijaspori koja dolazi u FBiH ali i turistima i posjetiocima.

https://www.facebook.com/gdjeizaci.ba
https://www.instagram.com/gdjeizaci.tk/

www.gdjeizaci.ba

(TIP)